• BIOFEEDBACK

     • Szkolny Biofeedbeck

     • Co to jest EEG Biofeedback?

      Uczeń możesz przez terapię biofeedbeck pracować, by wykorzystać pełen potencjał swego mózgu             i usprawnić jego funkcje związane z uczeniem się:  uwagą, koncentracją, motywacją oraz przeżywaniem stresu i lęku. 

      EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent     w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

      Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo).

      Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

      Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25 – 30%.

      EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.

      Dla kogo? – wskazania

      Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno     dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko   w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

      Wskazania dla uczniów:

      Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
      Poprawa szybkości uczenia się,
      Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
      Problemy szkolne,
      Dysleksja, dysortografia,
      Trema, reakcje stresowe, agresja,
      Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

      Jak to działa?

      Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę         z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

      Jak długo trwa trening Biofeedback?

       

      Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 – 20 spotkań), oraz takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 – 60 sesji (np. ADHD).Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz       w tygodniu.

      Regulamin terapii EEG Biofeedback w ZSP w Ornontowicach

      1. Na zajęcia terapii EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pozostali chętni uczniowie.

      2. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: uczeń – terapeuta.

       3. Ilość treningów zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia. Najlepiej, aby uczeń odbył od 20 do 60 treningów. Po 20 treningach może  nastąpić  rotacja wśród uczestników terapii - dotyczy to sytuacji, gdyby było zbyt wielu chętnych.

       4. Przed zakwalifikowaniem ucznia do uczestnictwa w terapii rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG.

      5. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów                               z podstawowymi zagadnieniami terapii Neurofeedback.

      6. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka         w terapii.

      7. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki).

      8. W sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane, prowadzący ma obowiązek wstrzymać treningi.

      9. Terapia EEG Biofeedback jest nieobowiązkowa dlatego     w każdej chwili obie strony (prawny opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.

      10. Uczeń uczestniczący w terapii zobowiązany jest do umycia głowy dzień przed zajęciami Biofeedbacku.

      11. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności trenera.

      12. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się               w pracowni.

      13. O kwalifikowaniu ucznia do terapii EEG BFB decyduje kolejność dostarczania wymaganej dokumentacji.

      14. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

       

       

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie