• Ekonomiczne

     • Wybierz sobie zawód... TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

      Zobacz prezentację:

       

       

     • Dlaczego TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

     • Dlaczego warto wybrać zawód TECHNIK RACHUNKOWOŚCI?

       

      Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

       

      - jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz pójść na studia,

       

      - jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony w różnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach,  na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości,

       

      - możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych) – możesz już pracować, zdobywać kolejne doświadczenia a jednocześnie dalej pogłębiać swoją wiedzę

       

      Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

       

      Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w:

       

          - w biurach rachunkowo - podatkowych

          - bankach i instytucjach finansowych

          - działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw

          - firmach ubezpieczeniowych

          - zakładach budżetowych

          - urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego

       

      Gdzie możesz studiować po skończeniu szkoły?

       

      Po  zdaniu matury możesz kontynuować  naukę na wyższych uczelniach (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa ośrodek zamiejscowy w Chorzowie).

       

      Uczestnicząc w konkursach i olimpiadach możesz zdobyć indeks na wymarzoną uczelnię jeszcze w szkole średniej.

       

      Dlaczego warto wybrać zawód TECHNIK EKONOMISTA w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach?

       

      - znajdziesz tutaj kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy pomogą Ci zdobyć wiele praktycznych umiejętności,

       

      - będziesz się uczył w małych grupach, dzięki czemu podejście nauczyciela do Ciebie będzie indywidualne,

       

      - poznasz przedmioty zawodowe, których nie ma w liceach ogólnokształcących o profilach zbliżonych do ekonomicznych,

       

      - zdobędziesz kwalifikacje (po zdaniu egzaminów):

       

      EKA.05. - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

       

      EKA.07. – Prowadzenie rachunkowości.

       

       - po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie otrzymasz tytuł TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI,

       

      - będziesz miał możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych,

       

      - będziesz miał możliwość uczestniczenia w wymianach zagranicznych,

       

      - będziesz mógł brać udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych jak też w zawodach sportowych.

       

       

      NIE CZEKAJ!!!

       

      JUŻ TERAZ WYBIERZ ZAWÓD

       

      TECHNIK RACHUNKOWOŚCI!!!