• Konkursy

    • Powiatowy Konkurs Ekonomiczny "Ekonomia - Pieniądz - Bank"

    • Dnia 20 maja 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach organizuje Powiatowy Konkurs „EKONOMIA – PIENIĄDZ – BANK”.

      

     Jest on przeznaczony dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej oraz  trzecich klas gimnazjum. Uczestnik Konkursu powinien wykazać się wiedzą przewidzianą w programie szkolnym z przedmiotu wiedza o społeczeństwie – w zakresie dotyczącym zasad gospodarki rynkowej.

     Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty związane z konkursem:

     1. Regulamin - Regulamin_Konkurs_Ekonomiczny_2019.pdf

     2. Karta zgłoszeniowa - Regulamin_zalacznik_1.pdf

     3. Oświadczenie - Regulamin_zalacznik_2.pdf

     4. Materiały do przygotowania się do konkursu - KONKURS_ekonomiczny_MATERIALY.pdf

     5. Plakat - plakat.pdf

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
   • Logowanie