• Kryteria i warunki przyjęć BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA