• Samorząd

     • Zarząd SU

     • Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

      Borys Walczak - przewodniczący SU - uczeń klasy IV TG1 
      Sandra Anioł - zastępca przewodniczącego - uczennica klasy IV TG 2
      Kajetan Sporzyński - sekretarz - uczeń klasy II em
      Przypominamy, ze Samorząd Uczniowski tworzą również przewodniczący poszczególnych klas.
      Rolę opiekunek Samorządu Uczniowskiego pełnią: p. Barbara Sładek, p. Mirella Orzoł oraz p. Elżbieta Florys.