• Szklarskie

     • Zawód operator urządzeń przemysłu szklarskiego należy do branży szklarskiej skupiającej producentów wyrobów szklanych. Wyrobami szklanymi produkowanymi w Polsce na największą skalę są opakowania szklane. Warto podkreślić, że polskie zakłady produkujące szkło płaskie i ich wyroby należą do najnowocześniejszych w Europie, dzięki zastosowaniu w nich nowych technologii. 
      W ostatnich latach właśnie w tym sektorze przemysłu szklarskiego odnotowano największy przyrost produkcji. Można zatem prognozować, że zwiększy się zapotrzebowanie pracodawców na kompetentną kadrę, która będzie sprawować nadzór oraz kontrolę nad procesami wytwarzania wyrobów szklanych oraz stale podnosić swoje kwalifikacje w wyniku dynamicznego wdrażania nowych technologii produkcji wyrobów ze szkła. Przygotowanie do wykonywania zawodu młodzież będzie zdobywać na terenie szkoły – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne, a także w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie CP Glass S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, który wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie oraz wysokiej jakości sprzęt do produkcji opakowań szklanych wąsko i szerokootworowych, oraz sale treningowe, w których uczniowie będą zdobywać umiejętności praktyczne.

      Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego  będzie przygotowany  do  wykonywania  zadań  zawodowych  w  zakresie  kwalifikacji  CES.02.  Eksploatacja  maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego:
      1)  obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych;
      2)  obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;
      3)  formowania wyrobów ze szkła.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie