• Zajęcia pozalekcyjne

   • Zestawienie zbiorcze zajęć pozalekcyjnych nauczycieli ZSP Ornontowice


   • IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

    PRZEDMIOT

    TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

    BARON ANNA

    MATEMATYKA

    piątek - lekcja 9 dla wszystkich uczniów
    środa - lekcja 4 dla maturzystów - dodatkowa w planie

    BŁASZCZYK MARZENA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

    14:15 I i IV czwartek m-ca

    uczniowie klas I,II,III i IV,

    Sala 211

    DOMAGAŁA JOLANTA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    piątek 12,20 do 13,05 lub w innym terminie ustalonym indywidualnie z uczniem

    FLORYS ELŻBIETA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    piątek lekcja 7, wg. potrzeb uczniów

    KUREK AGATA

    JĘZYK POLSKI

    poniedziałek, godz. 15:00 – 17:00

    LECHUS EWELINA

    GEOGRAFIA

    czwartek 15.00-15.45

     

    ŁĄCZYŃSKA DANUTA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    zajęcia wyrównawcze wtorek / środa , godz. 15:05 – 15:50 wg. potrzeb uczniów

    ŁUKASZEK ANNA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    wg. potrzeb, po uzgodnieniu z nauczycielem

    ŁYKO DAMIAN

    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

    wg. potrzeb - po wcześniejszym ustaleniu – klasy I

    MAREK JUSTYNA

    JĘZYK ANGIELSKI

    konsultacje dla wszystkich- środa, godz. 15:00,

    wtorek, godz. 13:30 (tylko dla automatyków z III ŻAK)

     

    NOWAK BEATA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    czwartek lekcja 7, godz. 13:25 – 14:10 – zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

    NOWAK JOANNA

    FIZYKA/PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    Czwartek godz. 14:15, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, sala 102

    ORZOŁ MIRELLA

    GEOGRAFIA/PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    czwartek godz. 15:05 po uzgodnieniu z nauczycielem, uczniowie klas IV – tych (fakultety),  sala 104

    PARYL RENATA

    PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

    godz. 11:30 I i III poniedziałek m-ca w terminie ustalonym z uczniem, godz. 11:30 II i IV poniedziałek m-ca w terminie ustalonym z uczniem,  sala 110

    PRUŚ MAŁGORZATA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    środa godz. 16:00 po uzgodnieniu z uczniami

    SKOWROŃSKA JUSTYNA

    WF

    wtorek  godz. 15:00

    SKURCZAK BARBARA

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    wtorek godz. 14:15 lub w dowolnym terminie umówionym z nauczycielem TŻiUG, TH  INT,TG1 p

    SŁADEK BARBARA

    HISTORIA, WOS

    Dodatkowe zajęcia dla maturzystów:

    - druga środa miesiąca (09.10.2019 r., 18.11.2019 r., 09.12.2019 r.) w godz.15:05 - 15:50, sala 108

    Dodatkowe zajęcia dla pozostałych uczniów:

    - pierwszy poniedziałek miesiąca (07.10.2019 r., 04.11.2019 r.,02.12.2019 r.) godz.15:05 - 15:50, sala 108

    SPYRA HENRYK

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    środa od 8:00 do 9:45

    STAROSTA CZESŁAW

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

    czwartek godz.  10:35 – 11.20 po uzgodnieniu z uczniami

    STASIK - SZYSZKA TERESA

    JĘZYK NIEMIECKI

    14:15 I i III poniedziałek m-ca, uczniowie klas I-szych,   sala INT T, Ip.

    13:20 II i IV poniedziałek m-ca, uczniowie klas I-szych,   sala INT T,  Ip.

    TURKIEWICZ MAŁGORZATA

    MATEMATYKA

    I poniedziałek m-ca lekcja 8 - 9

    WĘDRYCHOWICZ ANNA

    JĘZYK ANGIELSKI

    środa, godz. 15:00 - 16:00

    poprawy i konsultacje dla kl. 1 i 2,  INT UZG Ip.

    WIATEREK EWA

    JĘZYK ANGIELSKI

    wtorki, godz.  7:15, wszyscy uczniowie po wcześniejszym potwierdzeniu swojej obecności,  INT InE