• Zajęcia pozalekcyjne

   • Zajęcia pozalekcyjne

   • Lp.

    Imię i nazwisko

    Rodzaj zajęć

    Termin i miejsce

    1

    Baron Anna

     Zajęcia dodatkowe z matematyki

    piątek – 7:00, sala 209

    2

    Bartoszek Mirella

     Koło biblijne

    czwartek 15:05 - 15:50 co dwa tygodnie, sala 212

    3

    Bukowska Ewa

     Indywidualne wsparcie psychologiczne

    czwartek 15:00-16:00, internat 1 piętro sala 12

    4

    Domagała Jolanta

    Zajęcia wyrównawcze

    przygotowanie do konkursów i olimpiad

    wtorek 14:15 – 15:00

    5

    Dziewior Ewelina

     Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego

    do uzgodnienia

    6

    Florys Elżbieta

     Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, przygotowanie do egzaminu zawodowego

    poniedziałki 15:05 do 15:50

    7

    Kozubek Jan

     Zajęcia rozszerzające kompetencje zawodowe o znajomość zagadnień związanych z uprawnieniami SEP

    piątek, 14:15 – 15:00

    8

    Łączyńska Danuta

    zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminów zawodowych

    piątki 12.15 lub w poniedziałki do uzgodnienia

    9

    Łukaszek Anna

    Konsultacje z przedmiotów zawodowych (branża rolnicza)

    wtorek, od godz. 13.00

    10

    Łyko Damian

     rzygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, konkursów i olimpiad. Zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce.

    I-szy czwartek miesiąca, 14:15 , klasy 1 oraz klasy technik ekonomista,

    11

    Mańkowska Katarzyna

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

     

    Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia teatralne

    poniedziałek - 14.15 - 15.00 - sala nr 210,

    wtorek - 13.25 - 14.10 - sala nr 210 lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem

    12

    Marek Justyna

     Zajęcia wyrównawcze

    czwartek, godz. 15:00, sala InJ

    13

    Musiała-Ostaszewska Dorota

     Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

    do uzgodnienia

    14

    Nowak Beata

     Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

    poniedziałki 13:25 - 14.10, sala 109

    15

    Nowak Joanna

     Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki

    czwartek 15:00, sala 102

    16

    Orzoł Mirella

     Zajęcia wyrównawcze z geografii,

     

    Fakultety z geografii

    wtorek/środa, sala 104 (po umówieniu się z nauczycielem)

    środa - 7 godz. lekc. - sala 104

    17

    Skowrońska Justyna

     Zajęcia taneczne, SKS

    poniedziałek 14.15-15.00

    18

    Skurczak Barbara

     Zajęcia wyrównawcze dla uczniów

    czwartek 7:00 – 8:00

    19

    Słaboń Przemysław

     

     

    20

    Sładek Barbara

     Zajęcia dodatkowe z wiedzy o społeczeństwie

    wtorek, lekcja 7, sala 108

    21

    Spyra Dariusz

    Przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz pomoc uczniom słabszym wg potrzeb

    piątek 15:00, sala 201, klasy III EEO, II ŻOE

    22

    Spyra Henryk

    Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego 

    do uzgodnienia

    23

    Stasik-Szyszka Teresa

     Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego

    w I i III piątek miesiąca o godz. 14:15 - 15:00, sala InT

    24

    Szuba-Dyrcz Agata

     Zajęcia wyrównawcze z chemii

    wtorek 7:15 - 8:00

    25

    Śnieg Karolina

    Przygotowanie do matury z chemii

    piątek, 13:25- 14:10, klasa IV SHE

    26

    Tanistra Urszula

     Przygotowanie do egzaminu maturalnego, pomoc uczniom słabszym i praca z uczniem zdolnym

    poniedziałek 14:10 – 15:00, sala 201

    27

    Turkiewicz Małgorzata

     Zajęcia wyrównawcze

    klasa I WHE - 3-ci wtorek miesiąca - lekcja 0,

    klasa III EEO - 2-gi czwartek miesiąca - lekcja 0,

    klasa III ŻHS - 1-szy piątek miesiąca - lekcja 6 - 12.20 - 13.05

    28

    Wanicki Tomasz

     Zajęcia pozalekcyjne

    poniedziałek  14:15- 16:15,

    czwartek  15:30 - 17:30

    29

    Wiaterek Ewa

     Dodatkowa zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich zainteresowanych

    poniedziałek 15:00, sala InE

    30

    Zagłówek Jacek

     Przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

    wtorek godz. 7.00 warsztaty szkolne war. 20, klasa IV TG