• Zawodowe

    • Deklaracja egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    • 05.09.2021 21:36
    • Wzór deklaracji do wypełnienia na egzamin w sesji ZIMA 2022 (styczeń-luty 2022 r.)
     Uzupełnioną deklarację należy złożyć do 10 września 2021 r. w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego.
     Deklarację wypełniają uczniowie klas czwartych oraz osoby, które nie zdały egzaminu w sesji LATO 2021 r.

      
    • Deklaracja na egzamin: deklaracja_egzamin.pdf

      

     WZÓR wypełnionej deklaracji: deklaracja_egzamin_WZOR.pdf

      

     Wypełnioną deklarację można zostawić w sekretariacie szkoły.

     Dane do wpisania 

     Oznaczenie kwalifikacji
     i nazwa kwalifikacji

     Symbol cyfrowy zawodu
     i Zawód

     TG.16
     Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

     343404
     Technik żywienia i usług gastronomicznych

     EE.17.
     Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

     EE.18 
     Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

     311909
     Technik automatyk

     RL.19
     Organizacja chowu i hodowli koni

     RL.20
     Szkolenie i użytkowanie koni

     314203
     T
     echnik hodowca koni

     RL.10.
     Prowadzenie chowu, hodowli
     i inseminacji zwierząt

     RL.11
     Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

     324002
     Technik weterynarii

      

     TG.13
     Obsługa gości w obiekcie świadczacym usługi hotelarskie

     422402
     Technik hotelarstwa

     RL.05
     Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

     RL.18
     Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

     314205
     Technik ogrodnik

      

      

     BD.04.
     Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

     712905
     Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
     w budownictwie

     EE.05
     Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

     741103
     Elektryk

     TG.07
     Sporządzanie potraw i napojów
     512001
     Kucharz
    • Wróć do listy artykułów