• Aktualności

     • Zajęcia wspomagające dla uczniów
      • Zajęcia wspomagające dla uczniów

      • Informujemy, że szkoła organizuje w terminie 2.09.2021 – 22.12.2021 dodatkowe zajęcia wspomagające, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

       Zajęcia będą organizowane z następujących przedmiotów:  j. polski, matematyka, biologia, geografia, j. angielski, j. niemiecki, historia, fizyka, chemia oraz wychowanie fizyczne.

       Zajęcia wspomagające będą prowadzone w  min. 10 –osobowych grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       Uczniów chętnych do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oddanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w terminie do 8 września 2021r.  W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice. Deklarację uczestnictwa można pobrać na stronie szkoły w zakładce UCZNIOWIE I RODZICE/DOKUMENTY/ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – DEKLARACJA.

       Dodatkowe informacje na temat zajęć wspomagających, można znaleźć na stronie: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole-najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/

       Zachęcamy do uczestnictwa!

       Deklaracja

     • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
      • Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

      • Termin składania wniosków do dyrektora ZSP: 7 września2021 r.

       Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – upływa z dniem 7 września 2021 r.

       Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły ponadpodstawowej na terenie Gminy Ornontowice, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

       Dokumenty do pobrania:
       Wniosek i oświadczenie

       Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

       – z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227),

       – ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/Zadania publiczne/Wsparcie uczniów niepełnosprawnych),

       – w sekretariacie i na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 3306216).

     • Rozpoczęcie roku szkolnego
      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zapraszająuczniów na uroczystość rozpoczęcia r. szk. 2021/2022 wg. harmonogramu:

       Godz. 8.30 – uczniowie klas I Technikum i BSIs - spotkanie w sali gimnastycznej z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

       Godz. 10.30 – uczniowie klas II, III i IV Technikum oraz BSIs – spotkania w klasopracowniach z wychowawcą.

       Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do budynków szkoły oraz zakładaniamaseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły.