• Psycholog

     • Telefon zaufania

      Telefon zaufania

      22.02.2018 17:30

      A tu pozostałe telefony zaufania różnych instytucji i dla różnych problemów:

      Telefony Zaufania

      •  0 800 12 12 12

      DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00

      bezpłatny z telefonów stacjonarnych i Orange oraz ze strony internetowej, w pozostałych godzinach można przedstawić problem i zostawić numer telefonu i oczekiwać telefonu zwrotnego

       

      •  22 696 55 50

      TELEFON INFORMACYJNO – INTERWENCYJNY RZECZNIKA PRAW DZIECKA

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15

       

      •  116 111

      BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00

       

      •  0 800 112 800

      „TELEFON NADZIEI” DLA KOBIET W CIĄŻY I MATEK W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

      czynny: pn.-pt. 15.00-7.00, sobota, niedziela, święta całą dobę

      bezpłatny

       

      •  0 800 100 100

      TELEFON ZAUFANIA helpline.org.pl

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00

      bezpłatny, można także dzwonić przez Skype, rozmawiać na czacie lub wysłać maila: helpline@helpline.org.pl

       

      •  0 801 12 00 02

      TELEFON „NIEBIESKA LINIA” STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

      czynny od poniedziałku do soboty 10.00 – 22.00, w niedziele i święta 8.00 – 16.00

      płatny pierwszy impuls

       

      •  22 668 70 00

      OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” WARSZAWSKA NIEBIESKA LINIA

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 22.00

      pełnopłatny dla osoby dzwoniącej

       

      •  801 889 880

      TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

      czynny codziennie w godzinach 17.00 – 22.00

      koszt połączenia – koszt jednego impulsu według taryfy operatora

      dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych

       

      •  801 24 70 70

      LINIA WSPARCIA, GDY ZAGINĄŁ CZŁOWIEK

      całodobowy

       

      •  82 92 88

      TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

      całodobowy

       

      •  801 171 701

      TELEFON ZAUFANIA „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

      czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 12.00 – 17.00

      koszt połączenia lokalnego

       

      •  116 006

      TELEFON DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

      informacja o prawach, wsparcie emocjonalne, informacje o zadaniach policji

      bezpłatny

       

      •  116 000

      TELEFON ALARMOWY W SPRAWIE ZAGINIONYCH DZIECI

      bezpłatny

       

      •  116 123

      PORADNIA TELEFONICZNA DLA OSÓB W KRYZYSIE (DLA OSÓB DOROSŁYCH)

      bezpłatny

       

      •  0 800 703 072

      TELEFON ZAUFANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW MAŁYCH DZIECI STOWARZYSZENIA CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ „PIERWSZY KROK”

      czynny we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 – 21.00

      połączenia tylko z Orange i stacjonarnych

       

      •  42 638 47 77

      TELEFON URZĘDOWY DLA OSÓB OBSERWUJĄCYCH I ZANIEPOKOJONYCH AGRESYWNYM POSTĘPOWANIEM WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

      czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00

       

      •  42 637 17 15

      TELEFON ZAUFANIA „ZAKRĘT”

      czynny w środy w godzinach 16.00 – 22.00 oraz od soboty od godziny 10.00 do 22.00 w niedzielę

       

      •  0 800 120 289

      BEZPŁATNA INFOLINIA STOWARZYSZENIA KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYKOWY „KARAN

      bezpłatna infolinia

       

      •  0 800 55 22 70

      TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU

      PROGRAM „RODZINA NA STARCIE” – WIELOASPEKTOWA PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA, DLA RODZICÓW DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA

      dyżurują: kurator sądowy, psycholog, pedagog, neonatolog, prawnik, mediator, doradca laktacyjny

      bezpłatny

       

      •  116 117

      INFOLINIA MEDYCZNA, GDY NIE JEST KONIECZNA PILNA POMOC LEKARSKA

      kierowanie do punktów pomocy medycznej, pilne, ale nie zagrażające życiu, zwłaszcza poza godzinami pracy przychodni, w weekendy i święta. Dyżurują lekarze

      bezpłatny

       

      •  789 30 56 66

      AVON KONTRA PRZEMOC TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

      czynny w poniedziałki w godzinach 10.00 – 20.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00

       

      •  22 827 61 72

      TELEFON ZAUFANIA STOWARZYSZENIA „OPTA”

      DLA DZIECI I NASTOLATKÓW ZANIEDBYWANYCH, WYKORZYSTYWANYCH SEKSUALNIE, KTÓRYCH RODZICE PIJĄ

       

      •  801 615 005

      INFOLINIA DYZURNET.PL

      Jeśli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo.

      Koszt połączenia lokalnego

       

      •  22 692 82 26

      TELEFON ZAUFANIA AIDS

      całodobowy

       

      •  0 801 14 00 68

      POMARAŃCZOWA LINIA – SYSTEM POMOCY RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ

      Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 20.00

      połączenie jest płatne 33 grosze niezależnie od długości połączenia

       

      •  42 67 67 27

      TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI PRAESTERNO (pod numerem fundacji)

      czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 16.00 – 20.00

      koszt połączenia wg stawki operatora

       

      •  801 112 333

      TELEFON ZAUFANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MISJI SPOŁECZNEJ „TEEN CHALLENGE POLSKA”

      Ogólnopolski Chrześcijański telefon zaufania i wsparcia dla osób Uzależnionych i Ich Rodzin

      czynny we wtorki czwartki w godzinach 16.00 – 19.00

     • Biofeedback

      Biofeedback

      22.02.2018 16:12
      Możesz przez terapię biofeedbeck pracować, by wykorzystać pełen potencjał swego mózgu i usprawnić jego funkcje związane z uczeniem się:  uwagą, koncentracją, motywacją oraz przeżywaniem stresu i lęku.

       

      Co to jest EEG Biofeedback?

      EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

      Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo).

      Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

      Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25 – 30%.

       

         

       

      EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.

      Dla kogo? – wskazania

      Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu. Dotyczy to m.in. sportowców (np. Adama Małysza), pilotów, menedżerów czy studentów przed egzaminami.

      Wskazania dla uczniów:

      Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
      Poprawa szybkości uczenia się,
      Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
      Problemy szkolne,
      Dysleksja, dysortografia,
      Trema, reakcje stresowe, agresja,
      Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

      Jak to działa?

      Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

      Jak długo trwa trening Biofeedback?

       

       

      Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu. Treningi można podzielić na krótkoterminowe (ok. 10 – 20 spotkań), oraz takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 – 60 sesji (np. ADHD).Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz w tygodniu.

       

      Regulamin terapii EEG Biofeedback w ZSP w Ornontowicach

      1. Na zajęcia terapii EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pozostali chętni uczniowie.

      2. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: uczeń – terapeuta.

       3. Ilość treningów zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia. Najlepiej, aby uczeń odbył od 20 do 60 treningów. Po 20 treningach może  nastąpić  rotacja wśród uczestników terapii - dotyczy to sytuacji, gdyby było zbyt wielu chętnych.

       4. Przed zakwalifikowaniem ucznia do uczestnictwa w terapii rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG.

      5. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów z podstawowymi zagadnieniami terapii Neurofeedback.

      6. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w terapii.

      7. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki).

      8. W sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane, prowadzący ma obowiązek wstrzymać treningi.

      9. Terapia EEG Biofeedback jest nieobowiązkowa dlatego w każdej chwili obie strony (prawny opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.

      10. Uczeń uczestniczący w terapii zobowiązany jest do umycia głowy dzień przed zajęciami Biofeedbacku.

      11. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności trenera.

      12. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni.

      13. O kwalifikowaniu ucznia do terapii EEG BFB decyduje kolejność dostarczania wymaganej dokumentacji.

      14. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

     • Alkohol i nie tylko

      15.02.2018 18:57
      Co byłoby dobrze, gdybyś wiedział o alkoholu, narkotykach i wszelkich problemach z tego wynikających.
     • Strony psychologiczne, testy.

      15.02.2018 18:41
      Warto zajrzeć na te strony, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i relacjach międzyludzkich.

      Piękno umysłu. Strona o psychologii, emocjach, ciekwaostkach, relacjach, filmach i książkach. https://pieknoumyslu.com/

      Test Osobowości Sprawdź jaki masz Typ Osobowości. Jaki Jesteś ? 

       

      Antykoncepcja Masz prawo widzieć

       

      Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego

       

      Zdrowie Psychiczne Zbadaj Swoją Kondycje Psychiczną http://www.zdrowiepsychiczne.org/zbadaj-swoja-kondycje-psychiczna.html?utm_source=srch&utm_medium=click&utm_campaign=ny

     • AKCJE ODDAWANIA KRWI

      15.02.2018 18:33

      https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=90x1024:format=jpg/path/s60df187cae542b37/image/id83898c732e2974e/version/1363687682/image.jpg
       

       

      Zapraszamy osoby pełnoletnie i zdrowe, posiadające dowód osobisty, które nie chorowały   w ostatnim miesiącu, nie zażywały antybiotyków, a w ostatnim tygodniu aspiryny. NIe mogą oddać krwi uczniowie, którzy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy przebywali w szpitalu, mieli zabieg chirurgiczny, wykonywali na swym ciele tatuaże, przekuwali ciało - piercing. Kobiety oddają krew co 3 miesiące, mężczyźni co 2 miesiące.    ZAPRASZAMY!

       

      Terminy oddawania krwi przy stacji benzynowej i sklepie przy  KWK Budryk (jeden piątek w miesiącu):

      - 16.03.2018

      - 13. 04.2018

      - 18.05.2018

      - 8.06.2018

      - 20.07.2018

      - 3.08.2018

      - 21.09.2018

      - 23.11.2018

      - 14.12.2018

       

       

      WAMPIRIADA akcja na terenie naszej szkoły czwartek 25. X. 2018 ZAPRASZAMY całą społeczność szkolną:

       

      https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=270x1024:format=jpg/path/s60df187cae542b37/image/i8fb2b3660c866080/version/1475829396/image.jpg

      TRANSPLANTOLOGIA

       

      W bibliotece  dostępne są zakładki do dowodu - Oświadczenia woli donocard, gdzie zainteresowana osoba wyraża swoją wolę poprzez podanie swoich danych osobowych, złożenie podpisu pod tekstem oświadczenia, by na wypadek  nagłej śmierci, tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji,  ratując życie innym i aby najbliżsi uszanowali wolę podpisującego oświadczenie woli – kartę donocard.

       

      Zapraszamy na stronę http://www.przeszczep.pl/

      https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=270x1024:format=jpg/path/s60df187cae542b37/image/ie845fedebb06e260/version/1475829789/image.jpg

      DAWCY SZPIKU KOSTNEGO

       

      Szkoła przyłączyła się do Akcji Wspólnie Przeciw Białaczce Fundacji DKMS Baza Danych Komórek Macierzystych Polska.  Naszą misją jest propagowanie idei  zostania potencjalnym dawcą szpiku kostnego. W bibliotece uzyskasz więcej informacji.

       

      Odwiedź stronę http://www.dkms.pl/choose.html