• Górnicze

     • Informacje dla uczniów

     •  PROGRAM STYPENDIALNY W ZSP ORNONTOWICE DLA PRZYSZŁYCH GÓRNIKÓW, ELEKTRYKÓW I AUTOMATYKÓW

      Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów m.in. uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach kształcącym się od r. szk. 2018/19 w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach:

      technik górnictwa podziemnego,

      technik elektryk,

      technik automatyk

       górnik eksploatacji podziemnej

      elektryk.

      Stypendia mają na celu  zachęcenie absolwentów do pracy w kopalniach JSW.

      Zasady uzyskiwania stypendium:

      -wysokość stypendium będzie wynosić 250 zł brutto miesięcznie

      - stypendia wypłacane będą począwszy od roku szkolnego 2018/2019.

      -  warunkiem wypłaty takiego stypendium jest brak nieusprawiedliwionej nieobecności, w miesiącu, za który przyznawane jest stypendium.

       -na zakończenie każdego roku szkolnego Jastrzębska Spółka Węglowa przyzna nagrodę specjalną dla trzech najlepszych uczniów objętych programem stypendialnym: 1 500 zł, 1 000 zł oraz 800 zł brutto.

      Program stypendialny ma  zachęcić młodych ludzi do nauki zawodu górnika i w ten sposób zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę w kopalniach JSW.

       Absolwenci objęci programem stypendialnym zobowiązani zostaną do podjęcia pracy w kopalniach JSW, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

      2005  

       W wyniku długotrwałych negocjacji z KWK Budryk –zakończonych pełnym sukcesem uruchomiono w ramach  Technikum klasę w zawodzie „ Technik Górnictwa Podziemnego” oraz w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej” klasę w zawodzie „Górnik eksploatacji podziemnej”

      Naukę podejmuje 34 uczniów ZSZ i 35 uczniów technikum.

      Wychowawca klasy zawodowej jest mgr Tomasz Wanicki a klasy technikum mgr Ewa Wiaterek. Umowa z kopalnią zakłada, że absolwenci klas górniczych znajdą pracę w KWK Budryk. 

      2006-2007 

      Naukę podejmują kolejne roczniki. Wychowawcami w szkole zawodowej zostają kolejno; mgr Bronisław Domagała  i mgr Marcin Gawlik a w technikum mgr Bożena Marszolik i mgr Marcin Kotyczka. Kształcenie praktyczne odbywa się w sztolni KWK „Knurów”.

      2008

       Szkołę kończą pierwsi absolwenci szkoły zawodowej. Jest ich 27

      Szkolenie praktyczne przeniesiono do warsztatów szkolnych, kopalnianych i pola szkoleniowego na poziomie 500 KWK Budryk. Naukę podejmują kolejne roczniki. Wychowawcą klasy I ZSZ zostaje mgr Wojciech Dobrzyniecki a w klasie technikum mgr Tomasz Wanicki.

      2009-2010

      Naukę kończy drugi rocznik szkoły zawodowej i pierwszy technikum. Wszyscy absolwenci, którzy zdali egzamin z przygotowania zawodowego zostają przyjęci do pracy w kopalni Budryk. Wychowawcami nowych klas są mgr Eugeniusz Jarosz i mgr Teresa Stasik-Szyszka. Uczniowie IV klasy technikum Leszek Zajusz i Paweł Rajca reprezentowali szkołę w Konkursie Konkursie o Złotą lampkę. Awansowali do finału w którym zajęli 4 miejsce

      2010-2011 

      Naukę rozpoczynają i  kończą kolejne roczniki szkoły górniczej. Uczniowie szkoły startują w I olimpiadzie wiedzy górniczej o „Złotą Lampkę” Do awansu do finału zabrakło kilku punktów i nasi uczniowie zajęli 7 miejsce na 16 startujących drużyn. Trwa budowa nowego pola szkoleniowego na poziomie 700 m

      2011-2012

      Na podstawie umowy z JSW KWK Budryk szkoła uruchamia kształcenie elektryków o specjalności górniczej na poziomie szkoły zawodowej.

      Uczniowie szkoły odnoszą znaczące sukcesy w I ogólnopolskim konkursie bhp pt „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”. W konkursie na plakat Rafał Cieśliński i Jakub Krawczyk zajmują  2 miejsce a w konkursie wiedzy Krzysztof Krymer i Mateusz Wojtanowicz zajmują 3 miejsce. Startujemy w 2 edycji Olimpiady Górniczej zajmując ponownie 7 miejsce. Po raz pierwszy szkoła organizuje obchody święta górniczego pt. „Dzień Młodego Górnika” z licznym udziałem gości z branży górniczej i władz samorządowych powiatu i gminy. Znakiem firmowym uroczystości staje się pasowanie na górnika oraz program  artystyczny pt „ Jedna szychta na dole”. Odtąd corocznie organizowany Dzień Młodego Górnika staje się znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły.

      2012-2013

      Uruchomiono kształcenie elektryków górniczych na poziomie technikum.  Rusza pole szkoleniowe na poziomie 700 m i tworzone są pracownie do kształcenia elektryków.

      Uczniowie awansowali do finału centralnego konkursu BHP , Konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności górniczych oraz startowali w III edycji Olimpiady Górniczej. Zorganizowano II Dzień Młodego Górnika w czasie, którego zaprezentowano premierę utworu „ Dziady Górnicze”.

      2013-2014

      Uczeń Marcin Hejnoł wygrał eliminacje rejonowe i zajął 4 miejsce w finale III edycji konkursu BHP „ Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”. Drużyna w składzie Marcin Hejnoł, Jacek Gawerski i Kamil Dworak zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju wiedzy i praktycznych umiejętności górniczych. Startowaliśmy w kolejnej edycji Olimpiady Górniczej „O złotą lampkę”. Mimo dobrego wyniku naszych reprezentantów znów nie udało im się awansować do finału. W III edycji Dnia Młodego Górnika zaprezentowano scenki: „ Krótka rozprawka między górnikami a piłkarzami”, „ Wywiady z górnikami” oraz wiersz „Jak to za komuny bywało”. Szkołę ukończył I rocznik elektryków górniczych, wśród których na szczególne wyróżnienie zasłużył uczeń Adrian Zając.

      2014-2015

      Kryzys branży górniczej znacząco odbił się na przyjęciach do klas górniczych. Po raz pierwszy nie udało się stworzyć samodzielnych klas górniczych- powstały klasy łączone. Trochę lepiej sytuacja wygląda w klasach elektrycznych.

      Ponownie dobrze wypadliśmy w konkursie BHP – nasz reprezentant awansował do finału i zajął 7 miejsce. Bardzo dobry wynik punktowy zanotowali nasi reprezentanci w Olimpiadzie górniczej o Złotą lampkę. W trakcie IV Dnia Młodego Górnika zaprezentowano scenkę „ Konkurs na prezesa”. Odbyły się pierwsze egzaminy zawodowe według nowej formuły. Górnicy zdawali egzamin praktyczny we własnym ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się na terenie pola szkoleniowego na poziomie 700m KWK Budryk, a elektrycy w ośrodku egzaminacyjnym na warsztatach szkolnych.

      2015/2016

      Dnia 20 listopada 2015  w  polu szkoleniowym KHW KWK „Wujek”  odbył się finał V edycji konkursu BHP dla uczniów szkół górniczych pod hasłem:

      ” Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”.

      Konkurs, którego organizatorami są m.in. Inspektorat Okręgowy Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, Katowicki Holding Węglowy oraz Śląski Kurator Oświaty jest jednym z najważniejszych konkursów dla uczniów szkół górniczych.

      W finale konkursu wystartowało sześciu uczestników wyłonionych w czasie przeprowadzonych wcześniej eliminacji II stopnia, a wśród nich reprezentant Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, uczeń klasy czwartej Technikum Górniczego Sebastian Bendkowski .

      Finał konkursu składał się z części praktycznej, odbywającej się w polu szkoleniowym pod ziemią kopalni, oraz części teoretycznej w formie testu. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się o godz. 13.30 w domu kultury KWK „ Wujek”. Poinformowano, że po zaciętej i wyrównanej walce, stojącej na bardzo wysokim poziomie, zwycięzcą konkursu został nasz uczeń Sebastian Bendkowski. Nagrodą w konkursie był wysokiej klasy tablet, a atrakcyjne nagrody otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy finału.  Jest to największy sukces ucznia Technikum Górniczego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w jego krótkiej 10 letniej historii i świadczy o wysokim poziomie kształcenia górników w tej szkole. W sukcesie ucznia swój udział mają nauczyciele zespołu przedmiotów górniczych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu JSW KWK „Budryk”

      Serdecznie gratulujemy i życzymy osiągania podobnych wyników w przyszłości.

      Dnia 24. 11.2015 odbyła się  VIII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych Pod Patronatem Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach

      W konkursie brała udział trzyosobowa drużyna ZSP Ornontowice w składzie:

      Sebastian Bendkowski

      Samuel Izmer

      Wojciech Pająk

      Wszyscy to uczniowie klasy IV Technikum Górniczego.

       Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Do konkursu zgłosiły się reprezentacje 12 szkół górniczych z całego Śląska.

      Część pisemna odbyła się w Domu Kultury KWK „ Wujek ” w Katowicach, a praktyczna w Podziemnym Ośrodku Szkolenia Zawodowego KHW S.A.

      KWK „ Wujek ” poz. 370 m.

      Do części praktycznej konkursu zakwalifikowało się pięć drużyn, wśród których znalazła się drużyna naszej szkoły. W części praktycznej nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi i ostatecznie ukończyli konkurs na bardzo wysokiej trzeciej pozycji, pozostawiając za sobą bardziej znane szkoły górnicze naszego regionu.

      Uczniowie z Ornontowic finalistami VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę” 

      Dnia 12 stycznia 2016 w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbyły się eliminacje II stopnia VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy czwartej Technikum Górniczego Jolanta Cimała i Sebastian Bendkowski.

      Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobry wynik 175/200 punktów, co pozwoliło zająć 5 miejsce w gronie 16 startujących drużyn. Tym samym nasi reprezentanci awansowali do finału centralnego do którego kwalifikowało się sześć pierwszych drużyn. Finał Olimpiady Wiedzy Górniczej odbędzie się w miesiącu kwietniu br.

      Ponieważ Olimpiada Wiedzy Górniczej znajduje się w ministerialnym wykazie olimpiad i konkursów, które zwalniają laureatów i finalistów szczebla centralnego z części pisemnej egzaminów zawodowych nasi uczniowie mają zaliczoną część pisemną egzaminu na 100%

      Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy naszym reprezentantom żeby zostali laureatami

      podczas rozgrywki finałowej.

      Drużynę do startu przygotowali: Damian Franke , Jerzy Krząkała i Jacek Zagłówek, który opiekował się nimi również podczas samego startu.

      Uczniowie z Ornontowic laureatami VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę” 

      Dnia 14 kwietnia 2016 w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu odbył się finał  VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę” w którym wystąpiło sześć dwuosobowych drużyn wyłonionych wcześniej w eliminacjach II stopnia. Nasza szkołę reprezentowali  uczniowie klasy czwartej Technikum Górniczego Jolanta Cimała i Sebastian Bendkowski.

      Już na wstępie okazało się, że nasza finalistka jest zarówno pierwszą uczestniczką jak i finalistką w całej historii olimpiady, co wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród przybyłych. Finał olimpiady składał się z trzech etapów.

      W pierwszym etapie nasi reprezentanci zdobyli maksymalną ilość 15 punktów i razem z reprezentantami Rybnika i Bierunia weszli do ścisłego finału zapewniając już sobie tytuły Laureata Olimpiady. W drugiej części po zaciętej walce w dogrywce z drużyną z Rybnika zajęliśmy drugie miejsce, co pozwoliło przystąpić do walki o zwycięstwo z drużyną z Bierunia. Po zaciętej walce drużyna z Bierunia okazała się ciut lepsza i zwyciężyła, ale drugie miejsce naszych uczniów jest i tak ogromnym sukcesem i stanowi najlepszy wynik w historii Technikum Górniczego ZSP Ornontowice.

      Gratulujemy naszym uczniom: Sebastianowi  Bendkowskiemu i Jolancie Cimale uzyskanego miejsca i zdobytego tytułu Laureata Olimpiady.

      Za tak dobre przygotowanie drużyny do startu podziękowania należą się  nauczycielom zespołu przedmiotów górniczych w szczególności Damianowi Franke , Jerzemu Krząkale i Jackowi Zagłówkowi.

      Osiągnięcia uczniów Technikum Górniczego

      ZSP Ornontowice w roku szkolnym 2015/2016

       

      LP

      Nazwa konkursu

      Zajęte miejsce

      Osoby

      1

      Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę ” eliminacje II stopnia

      V miejsce

      awans do finału

      Sebastian Bendkowski

      Jolanta Cimała

      2

      Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę ” - Finał

      II Miejsce Laureaci

      Sebastian Bendkowski

      Jolanta Cimała

      3

      Wojewódzki konkurs BHP „ Bezpieczny skok z BHP do górnictwa – eliminacje

      I miejsce – awans  do finału

      Sebastian Bendkowski

      4

      Wojewódzki konkurs BHP „ Bezpieczny skok z BHP do górnictwa – finał

      I miejsce

      zwycięstwo

      Sebastian Bendkowski

      5

      Turniej wiedzy i praktycznych umiejętności górniczych KHW

      III miejsce

      Sebastian Bendkowski

      Samuel Izmer

      Wojciech Pająk

       

      Tradycyjnie już zorganizowano kolejny 5 „Dzień Młodego Górnika” tym razem pt. „Nasz mały jubileusz”, którego treści nawiązywały do wcześniejszych jego edycji. 

       

      2016-2017

      Uczennica klasy górniczej Monika Szweter reprezentowała szkołę kolejnej edycji konkursu BHP „ Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”. Drużyna w składzie Daniel Hyliński, Kamil Morgała i Mateusz Wojtoń  startowała  w ogólnopolskim turnieju wiedzy i praktycznych umiejętności górniczych. Startowaliśmy w kolejnej edycji Olimpiady Górniczej „O złotą lampkę”. Niestety nie udało nam się powtórzyć wyników z roku ubiegłego. Najbliżej sukcesu była uczestnicząca w eliminacjach Olimpiady Górniczej  Monika Szweter, która zajęła 7 miejsce a do awansu zabrakło jej 1 punktu.  W kolejnej edycji Dnia Młodego Górnika zatytułowanej „Koniec i początek” zapowiedziano okresowe zawieszenie organizacji „Dnia Młodego Górnika” i zaproponowano organizację w to miejsce w kolejnych latach „Święta Szkoły”

      2017-2018

      W szkole pozostało już tylko czterech uczniów technikum górniczego w klasie maturalnej. Jeden z nich Mariusz Kraus zostaje finalistą olimpiady górniczej  „O Złotą Lampkę” i uzyskuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Egzamin zawodowy zdaja wszyscy uczniowie technikum górniczego osiągając bardzo dobre wyniki.

      Zostają zawarte porozumienia pomiędzy powiatem i szkołą a zarządem JSW przewidujące dalsze kształcenie górników, elektryków i automatyków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach na potrzeby Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW uruchamia program stypendialny dla uczniów podejmujących naukę w tych zawodach.

      2018-2019

      Udało się uruchomić kształcenie górników na poziomie zawodowym w branżowej szkole I stopnia. Obecnie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej kształci się dziewięciu uczniów.