• Górnicze

     • Z

     •  


      Jak zostać górnikiem czyli "O kształceniu w zawodach górniczych."

       

      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych umożliwia zdobycie dwóch zawodów górniczych:

      1. Na poziomie zasadniczym jest to „Górnik Eksploatacji Podziemnej”
      2. Na poziomie średnim jest to „Technik Górnictwa Podziemnego”

      Warunkiem zdobycia tytułu zawodowego „Górnik Eksploatacji Podziemnej” jest:

      1. Ukończenie trzyletniej Szkoły Branżowej I stopnia ( Dawniejsza Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
      2. Zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji M11 „ Eksploatacja złóż podziemnych” Egzamin obejmuje część pisemną w formie testu oraz część praktyczną w formie wykonania zadania egzaminacyjnego na stanowisku w ośrodku egzaminacyjnym

       

      Warunkiem zdobycia tytułu zawodowego „Technik Górnictwa Podziemnego” jest:

      1. Ukończenie szkoły średniej ( Technikum- Szkoła branżowa II stopnia)
      2. Zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji M11 „ Eksploatacja Złóż Podziemnych”.  Egzamin obejmuje część pisemną w formie testu oraz część praktyczną w formie wykonania zadania egzaminacyjnego na stanowisku w ośrodku egzaminacyjnym.
      3. Zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji M39„ Organizacja Eksploatacji Złóż Podziemnych” Egzamin obejmuje część pisemną w formie testu oraz część praktyczną w formie zadania egzaminacyjnego polegającego na stworzeniu dokumentacji.

      Na proces kształcenia zawodowego górników składają się:

      1. Kształcenie zawodowe teoretyczne obejmujące następujące przedmioty zawodowe:

          „ Podstawy konstrukcji maszyn”

          „ Maszyny i urządzenia górnicze”

          „ Eksploatacja złóż”

          „ Pracownia techniczna”

          „ Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie”

          „ Prowadzenie działalności gospodarczej w branży górniczej”

      Kształcenie zawodowe teoretyczne prowadzone jest w dwóch klaso-pracowniach oraz częściowo w pracowni komputerowej.

      2. Kształcenie zawodowe praktyczne obejmuje:

           - Kształcenie praktyczne w warsztatach szkolnych – klasy pierwsze

           - Kształcenie praktyczne w warsztatach kopalni „Budryk” – klasy drugie.

           - Kształcenie praktyczne na dole kopalni w polu szkoleniowym i wyznaczonych 

              wyrobiskach – klasy III i IV.

      Kształcenie prowadzone jest pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej i doświadczonej kadry, którą stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

       

      Zapraszamy !


      Dziesięć powodów, dla których warto zostać górnikiem (jeszcze):

      1.   Pieniążki dostajesz już w czasie nauki! 

      2.   Możliwość stałej pracy aż do emerytury 

      3.   Praca na miejscu

      4.   Solidne wynagrodzenie

      5.   Dodatkowe świadczenia socjalne 

      6.   Wynagrodzenie z „Karty górnika” 

      7.   „Trzynastka” i „czternastka” i nagrody jubileuszowe 

      8.   Dodatkowy urlop i krótki tydzień pracy (37,5 godz) 

      9.   Wcześniejsze przechodzenie na emerytur 

      10.„Barbórka” i karczmy piwne