• Internat

      • Zakwaterowanie

      • Kalkulacja kosztów pobytu w internacie: 

       Miesięczna, stała opłata za zakwaterowanie w internacie
       od 01.09.2024 r. wynosi  100,00 zł.
       Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie 5,50 zł, obiad 7,00 zł, kolacja 5,50 zł):
       18,00 zł. 


       Przeciętny miesięczny koszt wyżywienia i zakwaterowania (przy 20 dniach):  

       Wyżywienie: 20 x 18,00zł = 360,00zł

       Zakwaterowanie: 100,00zł

       Razem: 360,00zł + 100,00zł = 460,00zł

        

       Opłata ponoszona za wyżywienie w stołówce szkolnej obejmuje tylko tzw. wkład do kotła, do opłaty nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

        

       Dla uczniów nie będących mieszkańcami internatu istnieje możliwość wykupienia pojedynczego obiadu. Cena: 7,00 zł (należy poinformować stołówkę z jednodniowym wyprzedzeniem).

       Szczegółowych informacji dot. internatu udziela sekretariat szkoły pod numerem: 322354600.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie