• BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

    • Przyjęcia do BS2s

    • Przedstawiamy poniżej kryteria i warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły II stopnia w Ornontowicach w zawodach:
     - technik elektryk
     - technik automatyk
      

     Branżowa Szkoła II stopnia umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kontynuację kształcenia, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.


     O przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia mogą ubiegać się:

     - absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie

     - absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.


     Branżowa Szkoła II stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej), wypełniony wniosek (załącznik nr 1) należy złożyć w sekretariacie szkoły.
      
     1. Wniosek o przyjęcie: Wniosek_o_przyjecie_do_BSIIs.pdf