• BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

    • Przyjęcia do BS2s

    • Przedstawiamy poniżej kryteria i warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły II stopnia w Ornontowicach w zawodach:
     - technik elektryk
     - technik żywienia i usług gastronommicznych
      

     Branżowa Szkoła II stopnia umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kontynuację kształcenia, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.


     O przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia mogą ubiegać się:

     - absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie

     - absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.


     Branżowa Szkoła II stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej), wypełniony wniosek (załącznik nr 1) należy złożyć w sekretariacie szkoły.
      
     Do pobrania:
      
      
     2. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do BS2s: ZSP_RegulaminRekrutacjiBS2s_2024.pdf
      
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie