• BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

    • Przyjęcia do BS2s

    • Przedstawiamy poniżej kryteria i warunki przyjęcia do Branżowej Szkoły II stopnia w Ornontowicach w zawodach:
     - technik elektryk
     - technik automatyk
      

     Branżowa Szkoła II stopnia umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej kontynuację kształcenia, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.


     O przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia mogą ubiegać się:

     - absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie

     - absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.


     Branżowa Szkoła II stopnia prowadzi nabór w formie tradycyjnej (papierowej), wypełniony wniosek (załącznik nr 1) należy złożyć w sekretariacie szkoły.
      
     1. Wniosek o przyjęcie: Wniosek_o_przyjecie_do_BSIIs.pdf
      
      
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie