• Naukowiec Zawodowiec

     • Naukowiec Zawodowiec
     • Naukowiec Zawodowiec

     • 07.12.2019 21:44
     • 31 lipca 2019 r. zakończył się Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim - który oferował uczniom kółka zainteresowań i eksperyment matematyczny oraz zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu maturalnego.
     • więcej