• Naukowiec Zawodowiec

     • Naukowiec Zawodowiec
     • Naukowiec Zawodowiec

     • 11.12.2018 14:44
     • Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim - oferuje uczniom kółka zainteresowań i eksperyment matematyczny oraz zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu maturalnego.
     • więcej