• Samorząd

     • Zarząd SU

     • Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

      Natalia Szudy i Wiktoria Groborz - uczennice klasy czwartej w zawodzie technik hotelarstwa.

      W Zarządzie SU znaleźli się również: Borys Walczak, Dominik Baron, Zuzanna Hosz, Kajetan Sporzyński. Przypominamy, ze Samorząd Uczniowski tworzą również przewodniczący poszczególnych klas. Rolę opiekunek Samorządu Uczniowskiego pełnią: p. Barbara Sładek, p. Mirella Orzoł oraz p. Elżbieta Florys.