• Samorząd

     • Zarząd SU

     • Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

      Borys Walczak - przewodniczący SU - uczeń klasy IV TG1 
      Sandra Anioł - zastępca przewodniczącego - uczennica klasy IV TG 2
      Kajetan Sporzyński - sekretarz - uczeń klasy II em
      Przypominamy, ze Samorząd Uczniowski tworzą również przewodniczący poszczególnych klas.
      Rolę opiekunek Samorządu Uczniowskiego pełnią: p. Barbara Sładek, p. Mirella Orzoł oraz p. Elżbieta Florys.

       

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie