• Mobilność kadry 2021-2022

    • Florencja 2022

    • W lipcu 2022 r. nauczycielka języka angielskiego wzięła udział w 6-dniowym szkoleniu we Florencji organizowanym przez EuroPass Teacher Academy "Satisfying school experience: techniques and strategies for teachers".

     Szkolenie mialo na celu rozwijanie kompetencji miękkich i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Uczestnicy mieli możliwość uczenia się „przez działanie” podczas wspólnych ćwiczeń i wymiany doświadczeń.

     Kurs miał na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, rozpoznaniu i zwalczaniu negatywnych relacji oraz przedwczesnego kończenia nauki przez uczniów.

      

    • Dublin 2021

    • We wrześniu 2021 r. troje nauczycieli ZSP ORNONTOWICE wyjechało do stolicy Irlandii - Dublina, na kurs "Photo & Video Making in our Classroom: The Educational Power of Multimedia".
     Kurs realizowany był w ramach programu Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej o nazwie: "Przyszłość jest wielojęzykowa i wielokulturowa".
     W czasie tygodniowego wyjazdu nauczyciele rozwijali swoje umiejętności komputerowe obejmujące wyszukiwanie treści audiowizualnych na platformach edukacyjnych, edycję zdjęć i filmów, porządkowanie dźwięków i tekstu w zasobach wizualnych, przesyłanie i udostępnianie treści audiowizualnych w Internecie oraz wykorzystanie zasobów audiowizualnych do celów edukacyjnych.
     Nauczyciele poznali możliwości takich programów i aplikacji jak: Canva, Edpuzzle, Kahoot, Padlet, Snapseed Photo, Power Director, ThingLink.
      
      
      
     W czasie wolnym zapoznali się z kulturą, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi Dublina i jego najbliższych okolic.

    • Florencja 2021

    •  

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie