• Geografia

      • Konsultacje

       • Mirella Orzoł zajęcia wyrównawcze dla klas technikum i branżowej szkoły I stopnia z geografii oraz I i II / t. hot. z przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej - czwartek godz. 1500 – 1545, sala 104 (szkoła).                                                                   Zapraszam !!!
      • Konsultacje - Ewelina Lechus

      • Konsultacje z geografii odbywają się w czwartek od godz.15.00- po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem

     • Wymagania edukacyjne

     • Wymagania edukacyjne z geografii dla klas 1, 2 i 3 dostępne są pod adresem:

      https://bit.ly/2Wfmoby

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie