• Wysoka zdawalność egzaminów
    • Umowy patronackie z pracodawcami
    • Stypendia dla najlepszych
    • Kursy i staże zawodowe
     • Słodkie zakończenie ...
      • Słodkie zakończenie ...

       Ostatnie zajęcia kursu j. hiszpańskiego

       W sobotę, 11.09 oficjalnie zakończyliśmy kurs podstaw języka hiszpańskiego, będącym jednym z etapów przygotowań do wyjazdu młodzieży naszej szkoły na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu o nazwie „Dziś zacznij swoją karierę zawodową.”

       Zajęcia odbywały się zarówno w formie online, jak i tradycyjnie - w internacie ZSP Ornontowice. Program zajęć obejmował m.in. podstawowe zwroty używane w codziennej komunikacji, powitania, pożegnania, liczby, daty, zwroty grzecznościowe, czynności codzienne, przedstawianie się, pytania o cenę oraz podstawowe słownictwo branżowe. Ponadto, beneficjenci przeszli 3-godzinne przygotowanie kulturowe, podczas którego zdobyli wiedzę na temat walorów turystycznych Hiszpanii, jej wielokulturowości, geografii i specjałów kulinarnych.

      • Zdjęcie do mLegitymacji

       Instrukcja jak samemu wykonać zdjęcie do mLegitymacji

       Wykonaj fotografię do mLegitymacji przy pomocy bezpłatnego kreatora!

       Rozpoczęcie roku szkolnego to czas wyrabiania dokumentów legitymacyjnych dla uczniów. W związku z tym, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie nie muszą nosić przy sobie papierowej legitymacji. Zamiast tego można posługiwać się elektronicznym dokumentem, który wyświetla się na ekranie smartfona. Zdjęcie do mLegitymacji można uzyskać przy pomocy Bezpłatnego Generatora. Mogą z niego skorzystać wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły biorącej udział w programie mLegitymacja.

     • Spotkania z rodzicami
      • Spotkania z rodzicami

       ZSP w Ornontowicach zaprasza Rodziców na spotkania, które odbędą się w sali gimnastycznej i wyznaczonych klasopracowniach wg. harmonogramu:

       7.09.2021 (wtorek)

       godz. 17.30 – klasa III TP2 spotkanie z Wychowawcą w klasopracowni

       godz. 17.30 – klasy IV Technikum i III BSIs – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie z Wychowawcami w klasopracowniach,

   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Librus Synergia
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Dzwonki

    Piątek 24.09.2021
   • Galeria zdjęć

     brak danych
   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 1229538