• Malaga 2023

    • MALAGA 2023 - nowy projekt, nowe możliwości rozwoju zawodowego uczniów

    • Wiosną 2022r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022 zatwierdziła nasz wniosek do realizacji. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli zrealizować kolejny projekt, którego punktem kulminacyjnym będzie wyjazd młodzieży ZSP Ornontowice na praktyki zawodowe do Hiszpanii w roku 2023.

     We wrześniu 2022r. rozpoczęliśmy działania przygotowawcze do realizacji nowego wyzwania. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu pośród uczniów klas II – IV technikum kształcących się w zawodach:

     technik hotelarstwa

     technik żywienia i usług gastronomicznych

     technik ekonomista

     technik architektury krajobrazu  

     technik weterynarii

     technik automatyk

    • Wyniki rekrutacji

    • Do rywalizacji o miejsce w projekcie stanęło aż 67 uczniów. Kryteria decydujące o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu obejmowały m.in. średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących z poprzedniego r. szkolnego, średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego, ocenę z zachowania, znajomość j. angielskiego, dodatkowe osiągnięcia, udziały w konkursach, zawodach, olimpiadach na IV etapie kształcenia, opinię wychowawcy klasy, a także frekwencję na zajęciach lekcyjnych w poprzednim roku szkolnym.

     26 września przeprowadzono test z angielskiego sprawdzający ogólne kompetencje językowe uczniów. Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich punktów zdobytych przez kandydatów, wyłoniono szczęśliwą "dwudziestkę" reprezentującą 6 zawodów:

     TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

     Sarzyńska Martyna

     Pomian Emilia

     Piwowarska Wiktoria

     TECHNIK HOTELARSTWA

     Kycia Michał

     Duda Martyna

     Peth Karol

     TECHNIK EKONOMISTA

     Piontek Patrycja

     Gneza Kinga

     Trzop Oliwia

     TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

     Ćmiel Joanna

     Górnioczek Anna

     Lechus Wiktoria

     Kociuba Paulina

     TECHNIK WETERYNARII

     Górnioczek Julia

     Cibor Natalia

     Baranowska Emilia

     TECHNIK AUTOMATYK

     Biegun Grzegorz

     Walczak Borys

     Kawczyński Maciej

     Kurkowski Bartosz

     Liczbę uczestników w poszczególnych zawodach ustalono po konsultacji z przedstawicielami firmy pośredniczącej EuroMind, która w lutym 2023 będzie gościć zrekrutowanych uczniów.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie