• Dni wolne

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
     dla uczniów 
     Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

     - 4, 5, 6 maja 2021 r.
     - 4 czerwca 2021 r.
     - 22 czerwca 2021 r.
     - 24 czerwca 2021 r.