• Dni wolne

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
     dla uczniów 
     Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

     - 2, 4, 5, 6 maja 2022 r.
     - 17 czerwca 2022 r.
     - 23 czerwca 2022 r.