• Dni wolne

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
     dla uczniów 
     Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

     - 2 i 3 stycznia 2020 r.
     - 4, 5 i 6 maja 2020 r.

     - 8, 9, 10 czerwca 2020 r.
     - 12 czerwca 2020 r.