• Rada Rodziców

    • Rachunek bankowy Rady Rodziców

    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:

     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice

     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001