• Rada Rodziców

    • Podstawowe informacje

    • Zarząd Rady Rodziców:
     Ludwin Agnieszka - przewodniczący
     Nowakowska Gabriela - z-ca przewodniczącego
     Kupny Joanna - skarbnik

      

     Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:

     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice

     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie