• KKZ OGR.02 - OGRODNIK

     • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - OGR.02

     • KKZ – kwalifikacyjny kurs zawodowy
      OGRODNIK (OGR.02) - ZAKŁADANIE I PROWADZENIE UPRAW OGRODNICZYCH


      to BEZPŁATNA forma kształcenia dla osób dorosłych, które chcą:


      - zdobyć kwalifikacje rolnicze dające uprawnienia do nabywania, dziedziczenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego,

      - uzyskać dotację ze środków UE m.in. na rolnictwo ekologiczne, na rozwój małych gospodarstw,

      - zdobyć nowy, interesujący zawód,

      - uzyskać prawo jazdy kategorii T,

      - poznać tajniki upraw ogrodniczych, sadowniczych i warzywniczych

      oraz

      - dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe

      - uzupełnić wiedzę w danym zawodzie

      - zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu


      Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia.

       

      Czas trwania kursu:

      2 semestry

       

      Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym będzie mogło być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line), z wyjątkiem kształcenia praktycznego, które musi być realizowane w tradycyjnej formie bezpośredniej.

       

      Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący dany kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie.

       

      Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku posiadania minimum wykształcenia zawodowego dodatkowo otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogrodnik.

        

       
       
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie