• Ogrodnictwo i architektura krajobrazu

      • Technik ogrodnik-architektura krajobrazu

      • Nauka w zawodzie Technik ogrodnik-architektura krajobrazu trwa 5 lat.

       W trakcie nauki, uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

       OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

       OGR.05. Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych.

       Absolwent w zawodzie technika ogrodnika zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany jest do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej m. in w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej.

       Absolwent potrafi :

       -planować i wykonywać prace związane z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych, oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych,

       -prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy z przyczepą,

       -planować i zakładać tereny zieleni,

       -projektować i wykonywać dekoracje roślinne.

      • TECHNIK OGRODNIK

      • Film promujący zawód technik ogrodnik - architektura krajobrazu.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie