• Ekonomiczne

     • Prezentacja zawodu

     • Wybierz sobie zawód... TECHNIK EKONOMISTA

      Zobacz prezentację na YOU TUBE

       

     • Dlaczego TECHNIK EKONOMISTA?

     • Dlaczego warto wybrać zawód TECHNIK EKONOMISTA?

      Ponieważ po skończeniu tej szkoły masz wiele możliwości:

      - jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz pójść na studia (przede wszystkim ekonomiczne, gdyż znasz już wiele zagadnień związanych z ekonomią);

      - jeśli chcesz pracować - możesz być  zatrudniony  na wszystkich stanowiskach pracy w podmiotach gospodarczych, jak również  stanowiskach,  na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów  i rachunkowości;

      - możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych) – możesz już pracować, zdobywać kolejne doświadczenia a jednocześnie dalej pogłębiać swoją wiedzę.

      Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

       Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w: 

       - jednostkach samorządu terytorialnego,

       - bankach,

       - biurach rachunkowych,

       - towarzystwach ubezpieczeniowych,

       - urzędach skarbowych,

       - agencjach nieruchomości oraz firmach zarządzających nieruchomościami,

       - przedsiębiorstwach jako kadra zarządzająca i administracyjna.

        Nasi absolwenci pracują m.in. w takich instytucjach jak: Urząd Gminy Ornontowice, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, ING Bank Śląski, EuroBank, SKOK Kopernik, Urząd Skarbowy w Mikołowie.

       Gdzie możesz studiować po skończeniu szkoły?

      Po  zdaniu matury nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują  naukę na wyższych uczelniach (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa ośrodek zamiejscowy w Chorzowie). 

      Uczestnicząc w konkursach i olimpiadach, często zdobywają indeks na wymarzoną uczelnię jeszcze w szkole średniej. 

      Dlaczego warto wybrać zawód TECHNIK EKONOMISTA w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach?

      - znajdziesz tutaj kompetentnych i życzliwych nauczycieli, którzy pomogą Ci zdobyć wiele praktycznych umiejętności,

      - będziesz się uczył w małych grupach, dzięki czemu podejście nauczyciela do Ciebie będzie indywidualne,

      - poznasz przedmioty zawodowe (m.in. działalność gospodarcza, przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, rachunkowość, język obcy zawodowy), których nie ma w liceach ogólnokształcących o profilach zbliżonych do ekonomicznych,

      - zdobędziesz kwalifikacje (po zdaniu egzaminów): 

      EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

      EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

       - po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie otrzymasz tytuł TECHNIKA EKONOMISTY (czego nie daje ukończenie liceum ogólnokształcącego),

      - będziesz miał możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych,

      - będziesz miał możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej (polsko-niemieckiej) z zaprzyjaźnioną szkołą Berufskolleg w Neuss,

      - będziesz mógł brać udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych jak też w zawodach sportowych.

       

      NIE CZEKAJ!!!

      JUŻ TERAZ WYBIERZ ZAWÓD

      TECHNIK EKONOMISTA!!!

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie