• Budowlane

      • O zawodzie

      • Branża budowlana oferuje szeroki zakres zatrudnienia. Obecnie na rynku brakuje specjalistów i fachowców budownictwa.  Dział budownictwa to nie tylko roboty budowlane ale także projekty, dokumentacja budowlana, kosztorysy, specyfikacje budowlane. To ty decydujesz czy zostajesz na poziomie szkoły branżowej czy technikum,  czy też kontynuujesz naukę i zostajesz projektantem, konstruktorem a może kierownikiem budowy?

        
     • Kształcimy w zawodach:

      • „Technik robót wykończeniowych w budownictwie” – Technikum Budowlane o numerze zawodu 311219yes

       
      • „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” – Branżowa Szkoła I Stopnia o numerze zawodu 712905 yes

       

       

     • Opis zawodu :

     • Absolwent naszej szkoły uczący się zawodu „Technik robót wykończeniowych
      w budownictwie”
      zdobędzie umiejętności:

      • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie,
      • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych
       w obiektach budowlanych,
      • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
      • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

      Ponadto zostanie przygotowany do wykonywania, nadzorowania oraz koordynowania zadań zawodowych takich jak:

      • montowanie systemów suchej zabudowy,
      • wykonywanie robót malarskich,
      • wykonywanie robót tapeciarskich,
      • wykonywanie robót posadzkarskich,
      • wykonywanie robót okładzinowych.

      Czas nauki: 5 lat (w tym praktyki zawodowe 2 x 4 tygodnie).

      Uzyskane kwalifikacje:

      BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

      BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
      w budownictwie.

      • Warsztaty budowlane

      • Warsztaty budowlane łączą praktyczną naukę zawodu z wiedzą ogólną zawodową, zdobywaną na zajęciach w zawodzie technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie