• Ukraina 2017

     • "Budujemy relacje, zacieramy granice"
     • "Budujemy relacje, zacieramy granice"

     • 19.11.2018 13:41
     • "Budujemy relacje - zacieramy granice - polsko- ukraińskie spotkania młodzieży" Projekt był realizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
     • więcej
    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • sekretariat@zspornontowice.pl
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
     • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
    • Logowanie