• Nie kształcimy bezrobotnych

    • Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

    • Informujemy, że ukazało się OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

      

      

     Wśród zawodów o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy znalazły się:
     automatyk i technik automatyk
     elektryk i technik elektryk.

     Wśród zawodów o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim znalazły się:
     automatyk i technik automatyk,
     elektryk i technik elektryk,
     górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego,
     monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i technik budownictwa,

     Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim znalazły się: 
     kucharz, monter-operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik
     oraz
     technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.

     Co z tego wynika?

     To, że na zawody, które mamy w swojej ofercie edukacyjnej istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i uczniowie, którzy skończą szkołę i zdadzą egzamin zawodowy mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia u pracodawców.

     NIE CZEKAJ!!!

     WYBIERZ ZSP ORNONTOWICE!!!