• Nie kształcimy bezrobotnych

    • Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

    • Informujemy, że ukazało się OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

      

      

     Wśród zawodów o istotnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy znalazły się:
     automatyk i technik automatyk,
     elektryk i technik elektryk,
     ślusarz.

     Wśród zawodów o istotnym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim znalazły się:
     automatyk i technik automatyk,
     elektryk i technik elektryk,
     górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego,

     kucharz,
     monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i technik robót wykończeniowych w budownictwie,
     ślusarz
     .

     Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim znalazły się: 
     monter-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
     pracownik obsługi hotelowej,

     oraz
     technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik weterynarii,technik żywienia i usług gastronomicznych

     Co z tego wynika?

     To, że na zawody, które mamy w swojej ofercie edukacyjnej istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i uczniowie, którzy skończą szkołę i zdadzą egzamin zawodowy mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia u pracodawców.

     NIE CZEKAJ!!!

     WYBIERZ ZSP ORNONTOWICE!!!

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie