• Sevilla 2021

    • Informacja o naborze do praktyk zawodowych w Sevilli.

    • Zapraszamy do udziału w trzytygodniowych (październik 2021 r.) zagranicznych praktykach zawodowych w Sevilli (Hiszpania).

     20 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych. Na wyjazd mogą się zgłaszać uczniowie klas kształcących się w zawodach: 

     technik hotelarstwa – 3 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
     technik żywienia i usług gastronomicznych - 4 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
     technik ekonomista – 4 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV),
     technik ogrodnik  – 2 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV), 
     technik weterynarii – 7 uczniów (przyszłoroczna klasa III lub IV)

     Projekt realizowany w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020

     Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i zasad rekrutacji (sala IN J), wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub do p. J. Marek do dnia 28.09.2020.


     Test z języka angielskiego: 30.09.2020.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie