• Informacje prawne

  • Information about the website operator:

    • Nazwa szkoły
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • Telefon
    • 32 235 46 00
    • Adres szkoły
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice

     Poland
    • nr rachunku bankowego
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Dane do faktury
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Konto Rady Rodziców:
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001