• Terminy spotkań

    • Rok szkolny 2020/2021

    • 7 września 2020 r. (poniedziałek) -  Spotkanie rodziców z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych. 

     8 września 2020 r. (wtorek) -  Spotkania rodziców z wychowawcami ON-LINE + konsultacje z pozostałymi nauczycielami.

     22 października 2020 r. (czwartek) - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     9 grudnia 2020 r. (środa) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych dla wszystkich uczniów.

     25 lutego 2021 r. (czwartek) - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     8 kwietnia 2021 r. (czwartek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów klas maturalnych. 

     31 maja 2021 r. (wtorek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów