• Terminy spotkań

    • Rok szkolny 2019/2020

    • 10 września 2019 r. (wtorek) -  Spotkanie rodziców z dyrekcją i wychowawcami. 

     23 października 2019 r. (środa) - 15:30 - 16:30 - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     10 grudnia 2019 r. (wtorek) - - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych dla wszystkich uczniów.

     31 marca 2020 r. (wtorek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów klas maturalnych. 

     2 czerwca 2020 r. (wtorek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów