• Terminy spotkań

    • Rok szkolny 2021/2022

    • 7 września 2021 r. (wtorek)

     godz. 17.30 – klasa III TP2 spotkanie z wychowawcą w klasopracowni
     godz. 17.30 – klasy IV Technikum i III BSIs – spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasopracowniach,
     godz. 18.00 – klasy I Technikum i BSIs – spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w klasopracowniach

     8 września 2021 r. (środa)

     godz. 17.30 – klasy II Technikum i BSIs – spotkanie z wychowawcami w klasopracowniach
     godz. 18.00 – klasy III Technikum (z wyjątkiem kl. III TP2)

     25 października 2021 r. (poniedziałek) - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     9 grudnia 2021 r. (czwartek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych dla wszystkich uczniów.

     17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - Konsultacje ze wszystkimi nauczycielami.

     4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów klas maturalnych. 

     30 maja 2022 r. (poniedziałek) - Spotkania rodziców z wychowawcami. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów.