• Elektryczne i Automatyczne

      • O branży automatycznej

      • Automatyka to dziedzina nauki rozwijająca się bardzo dynamicznie. Zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami, w celu ograniczenia w nich udziału człowieka. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo ludzi w trudnych
       i niebezpiecznych warunkach pracy a także pozwala na proste, sprawne i wygodne zarządzanie procesami produkcyjnymi.

        

        

     • Kształcimy w zawodach

     •  

      • automatyk
      • technik automatyk

       

      Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie automatyka oraz technika automatyka już w trakcie nauki otrzymują stypendia, które funduje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

       

      Aby zdobyć zawód automatyka (Branżowa Szkoła I Stopnia) należy ukończyć szkołę i zdać egzamin zawodowy z kwalifikacji:

       

      ELM. 01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

       

       

      Aby zdobyć zawód technika automatyka należy ukończyć technikum i zdać egzamin zawodowy z kwalifikacji:

       

      ELM. 01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

      ELM. 04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

       

       

      Kwalifikacja ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

       

      1. Montowania układów automatyki przemysłowej,
      2. Uruchamiania układów automatyki przemysłowej,
      3. Obsługi układów automatyki przemysłowej.

       

      Kwalifikacja ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

       

      1. Organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,
      2. Wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,
      3. Wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

       

      • Możliwości zatrudnienia

      • Automatyk oraz technik automatyk jest zawodem bardzo poszukiwanym na obecnym rynku pracy, znajduje zatrudnienie w:

        

       • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
       • w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
       • w warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
       • w firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
       • w warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
       • w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
       • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,

       Automatycy pracują w różnych gałęziach przemysłu min. motoryzacyjnym, maszynowym, chemicznym, spożywczym, przetwórczym,  farmaceutycznym, wydobywczym,
       w hutach metali i hutach szkła, w energetyce, w kolejnictwie  wykonują bardzo ciekawą pracę.

        

     • Zakres zadań automatyka

     • Automatycy zajmują się projektowaniem, uruchamianiem, serwisowaniem oraz nadzorem układów sterujących procesami produkcyjnymi a w szczególności:

       

      • utrzymaniem ciągłości linii produkcyjnych
      • nadzorem nad procesem produkcyjnym
      • programowaniem linii produkcyjnych, sterowników przemysłowych PLC oraz robotów przemysłowych
      • weryfikacją i kontrolą wyników produkcyjnych
      • obsługą i wykonaniem konserwacji prewencyjnej i zapobiegawczej maszyn produkcyjnych
       i instalacji 
      • usuwaniem awarii i przestoju maszyn

       

      • Warsztaty szkolne

      • Nasza szkoła zapewnia przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy w przemyśle w zawodzie autoamtyka oraz technika automatyka. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie a zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach laboratoryjnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwość poznania szczegółów budowy oraz zasady działania różnych układów automatyki. Ponadto, młodzież uczy się programowania oraz konfigurowania układów z wykorzystaniem stosowanych obecnie w przemyśle sterowników programowalnych.

        

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie