• Mechanizacja rolnictwa

      • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

      • MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103

          Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i otrzymuje dyplom w zawodzie Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

       W tym głównie do:

       1. Użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

       2. Obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

       3. Oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

       4. Wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

          Jest to wspaniały zawód dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zainteresowanych techniką rolniczą pragnących rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie. Szkoła bardzo solidnie przygotowuje swoich uczniów do wykonywania tego zawodu, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej (w części praktycznej egzamin zdaje zawsze 100% absolwentów). Szkoła kształci uczniów w oparciu o bardzo nowoczesną bazę przystosowaną do nauki tego zawodu. Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie zajęć teoretycznych (lekcyjnych) oraz praktycznych (praktycznej nauki zawodu realizowanej na grupowych zajęciach praktycznych i praktycznych zajęciach indywidualnych). Cykl kształcenia w tym zawodzie trwa 3 lata. Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie lekcyjnej realizowane są w przystosowanej do tego celu pracowni, obejmując całość zagadnień przygotowują do kształcenia praktycznego kształtującego u uczniów umiejętności objęte programem nauczania. Na zajęciach praktycznych w klasie pierwszej uczniowie kształtują swoje umiejętności w zakresie podstaw: materiałoznawstwa, wykonywania pomiarów, obróbki ręcznej (głównie ślusarstwa), obróbki mechanicznej, kowalstwa, spawalnictwa, wykonywania i czytania rysunków technicznych, konserwacji i obsługi sprzętu.Zajęcia realizowane są w warsztatach szkolnych następujących pracowniach: do obróbki ręcznej (ślusarni), do obróbki mechanicznej oraz kuźnio-spawalni.

          W klasie drugiej i trzeciej u uczniów kształtowane są umiejętności w zakresie: Użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej. Obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi. Zajęcia te prowadzone są w wyposażonej w nowoczesny sprzęt hali maszyn rolniczych, pracowni mechaniki i diagnostyki pojazdowej oraz w bardzo nowoczesnych gospodarstwach rolnych.

          Zajęcia indywidualne (nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, samochodem osobowym i nauki pracy maszynami rolniczymi prowadzone są na placach manewrowych, poligonie nauki pracy maszynami rolniczymi oraz drogach publicznych.

           Szkoła ponadto organizuje bezpłatne kursy w oparciu o środki UNIJNE w zakresie: obsługi wózka widłowego i wymiany butli gazowej, spawania mig/mag oraz spawanie elektrodą otuloną ( w zależności od przyznania przez organ prowadzący środków UNIJNYCH).

       Korzyści wynikające z ukończenia tego zawodu w naszej szkole:

       • brak kłopotów z pozyskaniem dobrze płatnej pracy (absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy przez pracodawców). Ponadto szkoła ma podpisane umowy z pracodawcami gwarantującymi zatrudnienie absolwentów
       • darmowe kursy prawa jazdy kat B i T w ramach programu nauczania
       • darmowa nauka pracy maszynami rolniczymi
       • ukończenie kształcenia w tym zawodzie pozwala przejąć gospodarstwo rodziców zgodnie z odpowiednimi przepisami i uzyskać wysokie dofinasowanie z programów UNIJNYCH- szkoła organizuje całość praktycznej nauki zawodu
       • uczniowie otrzymują darmową odzież roboczą
       • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji (obsługi wózka widłowego i wymiany butli gazowej, spawania mig/mag oraz spawanie elektrodą otuloną)
       • kształcenie na wysokim poziomie w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt pozwalający na zdanie egzaminów na kwalifikacje zawodowe
       • zajęcia praktyczne realizowane są również w bardzo nowoczesnych gospodarstwach rolnych
       • przyjazna atmosfera dla uczniów w szkole
       • możliwość zamieszkania w czasie nauki w internacie szkolny.

        

        

        

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie