• Zawodowe

     • Harmonogram i informacje o sesji ZIMA 2023
     • Harmonogram i informacje o sesji ZIMA 2023

     • 12.10.2022 16:04
     • Dozwolone przybory na część pisemną: podane zostaną w grudniu 2022 r.
      Dozwolone przybory na część praktyczną: podane zostaną w grudniu 2022 r.

      Egzamin pisemny - 10.01.2023 r.

      Egzamin praktyczny - dokumentacja - 09.01.2023 r. (technik automatyk, technik architektury krajobrazu, technik górnictwa podziemnego, technik żywienia i usług gastronomicznych)

      Egzamin praktyczny - dokumentacja na komputerze - 18.01.2023 r. (technik ekonomista).

      Egzamin praktyczny - wykonanie - 18 i 19.01.2023 r. (technik weterynarii).

       
     • więcej
     • Deklaracja egzamin zawodowy

     • 06.09.2022 13:00
     • Wzór deklaracji do wypełnienia na egzamin w sesji ZIMA 2023 (styczeń 2023 r.)

      Uzupełnioną deklarację (czytelnie drukowanymi literami wraz z adresem e-mail i numerem telefonu) należy złożyć do:
      - 15 września 2022 r. (formuła 2019) - klasy czwarte technikum po gimnazjum oraz osoby, które nie zdały egzaminu w sesji LATO 2022 r. (formuła 2017 i 2019)
      w sekretariacie szkoły.

       
     • więcej
     • Informacje OKE
     • Informacje OKE

     • 23.05.2022 23:19
     • Harmonogram, komunikaty i informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     • więcej
    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • sekretariat@zspornontowice.pl
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
     • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
    • Logowanie