• Zawodowe

     • Harmonogram i informacje o sesji LATO 2024
     • Harmonogram i informacje o sesji LATO 2024

     • 23.05.2024 14:07
     • Egzamin pisemny:     04.06.2024 r. i 05.06.2024


      Egzamin praktyczny - dokumentacja - 03.06.2024 r. godz. 9:00
      (zawody: technik ogrodnik, technik automatyk, technik weterynarii, technik górnictwa podziemnego, technik hotelarstwa)

      Egzamin praktyczny - wykonanie - 03 - 07.06.2024 r. - zgodnie z załącznikiem poniżej
       
     • więcej
     • Deklaracja egzamin zawodowy

     • 31.01.2024 13:39
     • Deklaracja na egzamin w sesji LATO 2024 (czerwiec 2024 r.)

      Uzupełnioną deklarację (czytelnie drukowanymi literami wraz z adresem e-mail i numerem telefonu) należy złożyć do:
      - 7 lutego 2024 r. (formuła 2019) - klasy czwarte technikum po szkole podstawowej w zawodach technik automatyk i technik elektryk oraz klasy trzecie technikum i klasa trzecia branżowej szkoły I stopnia oraz osoby, które nie zdały egzaminu w sesji LATO 2022 r. (formuła 2017 i 2019) i wcześniej
      w sekretariacie szkoły
      lub skan na adres damian.lyko@zspornontowice.pl

       
     • więcej
     • Informacje OKE
     • Informacje OKE

     • 23.05.2022 23:19
     • Harmonogram, komunikaty i informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     • więcej
    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1,
      43-178 Ornontowice
      NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
      Poland
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
      Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski,
      Zespół Szkół Ponadpodstawowych
      ul. Dworcowa 1
      43-178 Ornontowice
      NIP 635 18 30 724
     • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
      Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
      ul. Dworcowa 1
      43-178 Ornontowice
      nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
    • Logowanie