• Fundacja JSW

    • Fundacja JSW dla ZSP Ornontowice

    • Fundacja JSW doposażyła pracownię automatyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

     W ramach otrzymanej darowizny od Fundacji JSW dla ZSP Ornontowice, sfinansowano zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych do pracowni automatyki. Środki zostały wydane na przyrządy oraz osprzęt niezbędny do nauki sterowania różnych układów automatyki przemysłowej uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk i automatyk.

     Wzbogacenie bazy dydaktycznej pozwoliło na realizację zadań ujętych w podstawie programowej  w zawodzie automatyk i technik automatyk z zakresu sterowania układów elektrycznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych za pomocą sterowników PLC.

     Zakupiony sprzęt umożliwił zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu budowy, diagnozowania, obsługi i naprawy układów i elementów automatyki przemysłowej, w tym naukę zasady działania, eksploatacji i diagnostyki czujników, sygnalizatorów, regulatorów, przetworników, siłowników, elektrozaworów.

     Wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia wpłynęło na rozwój zarówno nauczycieli uczących w zawodzie technik automatyk i automatyk, jak też uczniów, którzy kształcą się w tym zawodzie na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. Zdobyta wiedza daje solidne przygotowanie do pracy w różnych gałęziach przemysłu m.in. w zakładach należących do JSW S.A. Pracownia będzie udostępniana podczas dni otwartych szkoły i prezentowana w tym czasie środowisku lokalnemu.

    • Filmy

    • Filmy pokazujące działanie sprzętu dostępne są na YouTube na kanale:

      ZSP ORNONTOWICE

      

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie