• Kierunki kształcenia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

    • NIE KSZTAŁCIMY BEZROBOTNYCH!!! sprawdź dlaczego --> KLIKNIJ 

     Umowy patronackie w większości zawodów! 

     W wybranych zawodach STYPENDIA dla wszystkich uczniów!

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 2022/2023
     3 - letnia:
     NOWY ZAWÓD:

     oraz

     * Klasa wielozawodowa-rzemieślnicza – kształci w następujących zawodach: Fryzjer, Piekarz, Stolarz, Krawiec, Mechanik pojazdów samochodowych, Tapicer, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Kamieniarz, Betoniarz – zbrojarz, Blacharz samochodowy, Wędliniarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter – elektronik, Sprzedawca, Fotograf, Lakiernik, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Kowal
     oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

     Bezpłatna nauka jazdy: 

     - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - kat. B i T
      

      ZAPRASZAMY DO ZSP ORNONTOWICE !!!