• Kierunki kształcenia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

    • NIE KSZTAŁCIMY BEZROBOTNYCH!!! sprawdź dlaczego --> KLIKNIJ 

     Umowy patronackie w większości zawodów! 

     W wybranych zawodach STYPENDIA dla wszystkich uczniów!

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 2022/2023
     3 - letnia:
     NOWY ZAWÓD:

     oraz

     * Klasa wielozawodowa-rzemieślnicza – kształci w następujących zawodach: Fryzjer, Piekarz, Stolarz, Krawiec, Mechanik pojazdów samochodowych, Tapicer, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Kamieniarz, Betoniarz – zbrojarz, Blacharz samochodowy, Wędliniarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter – elektronik, Sprzedawca, Fotograf, Lakiernik, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Kowal
     oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

     Bezpłatna nauka jazdy: 

     - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - kat. B i T
      

      ZAPRASZAMY DO ZSP ORNONTOWICE !!!

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie