• Weterynaria i Hodowla Koni

      • Technik hodowca koni

       • Kim jest technik hodowca koni?
       • Uczeń kształcący się w zawodzie technik hodowca koni po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z chowem, hodowlą, pielęgnacją i użytkowaniem koni. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych, w agroturystyce i turystyce konnej, a także prowadzić własne gospodarstwa i własną działalność gospodarczą. 

        Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy zdać dwa egzaminy:

        • Kwalifikacja 1 - Organizacja chowu i hodowli koni
        • Kwalifikacja 2 - Szkolenie i użytkowanie koni
          

        Ukończenie szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze.

        Kształcenie zawodowe jest realizowane w trakcie praktyki zawodowej w stadninach koni, na zajęciach praktycznych, które są realizowane w warsztatach i pracowniach szkolnych, nowoczesnych ośrodkach jeździeckich, stadninach oraz w gospodarstwach indywidualnych.  

        Uczniowie mają także zapewnioną bezpłatną naukę jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T).

      • Technik weterynarii

      • Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

       - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

       - wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

       - wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

       - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

       - wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

       - wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

       - prowadzenia samochodu osobowego (kurs prawa jazdy kat. B). 

       Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy zdać dwa egzaminy:

       - Kwalifikacja 1 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

       - Kwalifikacja 2 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


       Absolwent szkoły – technik weterynarii może być zatrudniony m. in. w:

       - przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

       - laboratoriach weterynaryjnych,

       - ogrodach zoologicznych,

       - schroniskach dla zwierząt,

       - fermach przemysłowych,

       - ubojniach zwierząt i innych zakładach przetwórstwa spożywczego,

       - organach inspekcji weterynaryjnej,

       - sklepach z artykułami i karmami dla zwierząt,

       - zakładach groomerskich,

       - gospodarstwach rolnych.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie