• Edukacja dla bezpieczeństwa

      • Konsultacje przedmiotowe

      • Termin konsultacji ustalany jest z uczniem lub rodzicem, 
       po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście.

        

        

      • PSO

      • Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

       PSO-EdB.pdf