• Stypendia

    • Dokumenty stypendialne JSW S.A.

    • Dokumenty w programie stypendialnym dla uczniów ZSP Ornontowice - kształcących się w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik automatyk oraz górnik eksploatacji podziemnej, elektryk i automatyk.

     Informacje JSW S.A. o programie dostępne są pod adresem:
     https://www.jsw.pl/o-nas/jsw-jako-pracodawca/program-stypendialny

     Regulamin programu stypendialnego: Regulamin_Stypendialny_JSW_SA.pdf

     Umowa stypendialna: Umowa_stypendialna_JSW_SA_2020.doc

     Załącznik RODO: Klauzula_JSW_SA_-_RODO.docx

     Oświadczenie o Urzędzie Skarbowym: Oswiadczenie_wl._US_dla_uczniow.docx

      

     Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz zapisami umowy stypendialnej i w przypadku wyrażenia chęci udziału w programie stypendialnym JSW prosimy wypełnić dokumenty (umowa, RODO i oświadczenie o US) podpisać i zwrócić do poniedziałku 5 października (tak aby stypendium mogło być wypłacone jeszcze w październiku – oczywiście po spełnieniu kryteriów).

     W przypadku otrzymania dokumentów po tym terminie stypendium zostanie wypłacone w listopadzie z wyrównaniem za wrzesień.

     Najważniejsze punkty regulaminu:
     1. Stypendium ma charakter uznaniowy i przyznawane jest w oparciu o wyniki w nauce i zachowanie ucznia oraz frekwencję.
     2. Wysokość stypendium to 250,00 zł brutto miesięcznie (bez miesięcy wakacyjnych)
     3. JSW pozbawia możliwości dalszego udziału w programie w przypadku nie uzyskania promocji do następnej klasy, skreślenia z listy uczniów lub rezygnacji z nauki w szkole – uczeń (rodzic) zobowiązany jest wtedy do zwrotu równowartości 5-cio miesięcznego stypendium.
     4. Możliwe jest rozłożenie spłaty na raty lub umorzenie kwoty w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami, na indywidualny wniosek ucznia (rodzica) - wraz z uzasadnieniem, skierowany do JSW.
     5. Można otrzymać nagrodę za wyniki w nauce na koniec roku.
     6. Po zakończeniu nauki istnieje zobowiązanie do podjęcia pracy w JSW na podstawie wezwania, potrzeb kadrowych JSW oraz wyników nauczania (w tym m.in. zdanego egzaminu zawodowego). Zapis nie dotyczy uczniów podejmujących naukę na studiach stacjonarnych.
     7. Wszelkie pytania, roszczenia dotyczące umowy należy zgłaszać do pracownika JSW wymienionego w umowie.
     8. Korespondencja powinna być kierowana bezpośrednio do JSW bez pośrednictwa szkoły.

     Damian Łyko
     kierownik szkolenia praktycznego

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie