• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
    dla uczniów 
    Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

    - 4, 5, 6 maja 2021 r.
    - 4 czerwca 2021 r.
    - 22 czerwca 2021 r.
    - 24 czerwca 2021 r.

    Zakończenie I semestru:
    - 08.01.2021
    - 22.01.2021
    Wywiadówki: - 07-08.09.2020
    - 09.12.2020 (przewidywane oceny śródroczne),
    - 08.04.2021
    - 31.05.2021 (przewidywane oceny roczne)

    Konsultacje:
    22.10.2020
    25.02.2021

    Konferencje klasyfikacyjne:
    12.01.2021
    26.01.2021
    21.06.2021