• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024
    dla uczniów 
    Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

    - 13 października 2023 r.
    - 9 i 10 stycznia 2024 r.
    - 2, 7, 8, 9 i 13 maja 2024 r.

    - 31 maja 2024 r.
    - 4 czerwca 2024 r.

    Zakończenie I semestru: - 15.12.2023 r. - dla klas V- 05.01.2024 r. - dla pozostałych klas

    Wywiadówki: - 12-13.09.2023 r.
    - 12.12.2023 r. (przewidywane oceny śródroczne)
    - 9.04.2024 r.
    - 28.05.2024 r. (przewidywane oceny roczne)

     

    Konsultacje:

    27 września 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami.

    24 października 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami.

    29 listopada 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami.

    12 grudnia 2023 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    17 stycznia 2024 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    19 marca 2024 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami -  nie dotyczy klas 3 i 4 technikum.

    9 kwietnia 2024 r . Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    28 maja 2024 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

     

    Konferencje klasyfikacyjne:

    09.01.2024 r.
    23.04.2024 r. - dla maturzystów
    17.06.2024 r.

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie