• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
    dla uczniów 
    Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

    - 2, 4, 5, 6 maja 2022 r.
    - 17 czerwca 2022 r.
    - 23 czerwca 2022 r.

    Zakończenie I semestru:
    - 7.01.2022 r.
    Wywiadówki: - 07-08.09.2021 r.
    - 13.12.2021 r. (przewidywane oceny śródroczne)
    - 04.04.2022 r.
    - 30.05.2022 r. (przewidywane oceny roczne)

    Konsultacje:
    25.10.2021 r.
    17.01.2022 r.

    Konferencje klasyfikacyjne:
    12.01.2022 r.
    20.06.2022 r.