• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

   • Data

    Wyszczególnienie

    2 września 2019 r.

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    6 września 2019 r. (piątek)

    Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r.

    10 września 2019 r. (wtorek)

    Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły i wychowawcami.

    30 września 2019 r.(poniedziałek)

    Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej.

    14 października 2019 r.

    Dzień Edukacji Narodowej – akademia.

    15 października 2019 r.

    Termin złożenia opinii wydanej przez PPP dla absolwentów z specyficznymi trudnościami w uczeniu się

    16 października 2019 r.

    Powiatowy Dzień Edukacji

    23 października 2019 r. (środa)

    Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    1 listopada 2019 r.  (piątek)

    Wszystkich Świętych. Dzień wolny.

    II połowa listopada 2019r.

    Próbna matura z j. polskiego, j. obcego i matematyki.

    Do 6 grudnia 2019 r. (piątek)

    Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych.

    10 grudnia 2019 r.

    (wtorek)

    Spotkania rodziców z wychowawcami (wywiadówki). Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych dla wszystkich uczniów.

    Do 20 grudnia 2019r.

    Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przed sesją zimową.

    23 – 31 grudnia 2019 r.

    Zimowa przerwa świąteczna.

    2 – 3 stycznia 2020 r.

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
    dla wszystkich uczniów 

    9 – 18 stycznia 2020 r.

    Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna.
    9.01 – TW, TŻ, TO
    16-18.01 – 1 wybrany dzień – TB, TE

    10 stycznia 2020 r. (piątek)

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

    Do 10 stycznia 2020 r. (piątek)

    Wystawienie ocen śródrocznych – koniec I semestru

    13 - 24 stycznia 2020 r.

    Ferie zimowe.

    28 stycznia 2020 r. (wtorek)

    Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze.

    7 lutego 2020 r. (piątek)

    Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.

    7 lutego 2020 r. (piątek)

    Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej.

    24 lutego – 20 marca 2020 r.

    Praktyki zawodowe miesięczne

    Druga połowa marca 2020

    Próbna matura z j. polskiego, j. obcego i matematyki.

    Do 27 marca 2020 r. (piątek)

    Wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla maturzystów.

    31 marca 2020 r. (wtorek)

    Spotkania rodziców z wychowawcami (wywiadówki). Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o przewidywanych ocenach dla uczniów klas maturalnych.

    9 – 14 kwietnia 2020

    Wiosenna przerwa świąteczna.

    Do 17 kwietnia 2020 r. (piątek)

    Wystawienie ocen rocznych dla maturzystów.

    22 kwietnia 2020 r. (środa)

    Konferencja klasyfikacyjna maturzystów

     

    24 kwietnia 2020 r. (piątek)

    Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
    w technikum. Uroczysta akademia – pożegnanie uczniów klas IV technikum.

    Do 30 kwietnia 2020 r.

    Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przed sesją letnią.

    1 maja 2020 r. (piątek)

    Święto Pracy. Dzień wolny.

    4 maja 2020 r.

    (poniedziałek)

    Matura z języka polskiego.

    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.             

    5 maja 2020 r.

    (wtorek)

    Matura z matematyki.

    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich  uczniów.       

    6 maja 2020 r.

    (środa)

    Matura z języka angielskiego.

    Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.       

    Do 29 maja 2020 r.

    Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.

    2 czerwca 2020 r.

    (wtorek)

    Spotkania rodziców z wychowawcami (wywiadówki). Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami. Informacja o proponowanych ocenach dla uczniów na koniec roku szkolnego.

    11 czerwca 2020 r. (czwartek)

    Boże ciało. Dzień wolny.

    12 czerwca 2020 r. (piątek)

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    dla wszystkich uczniów 

    Do 19 czerwca 2020 r. (piątek)

    Wystawienie ocen rocznych

    22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

    Konferencja klasyfikacyjna roczna.

    22 czerwca – 9 lipca 2020 r.

    Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna. 
    22.06. – THK, TW, TH
    25.06 - TE
    26.06 - TA

    23 czerwca 2020 r.

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

    26 czerwca 2020 r.

    Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

    27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

    Ferie letnie.