• Kalendarz roku szkolnego

   • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
    dla uczniów 
    Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach:

    - 31 października 2022 r.
    - 10 stycznia 2023 r.
    - 2, 4, 5, 8 maja 2023 r.

    - 2, 5 czerwca 2023 r.
    - 9 czerwca 2023 r.

    Zakończenie I semestru: - 6.01.2023 r.
    Wywiadówki: - 06-07.09.2022 r.
    - 13.12.2023 r. (przewidywane oceny śródroczne)
    - 29.03.2023 r.
    - 30.05.2023 r. (przewidywane oceny roczne)

    Konsultacje:

    27 września 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów ogólnych.
    28 września 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

    25 października 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów ogólnych.
    26 października 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

    22 listopada 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów ogólnych.
    23 listopada 2022 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

    13 grudnia 2022 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    11 stycznia 2023 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    21 lutego 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów zawodowych.
    22 lutego 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów ogólnych.

    29 marca 2023 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    25 kwietnia 2023 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    30 maja 2023 r. Konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami.

    Konferencje klasyfikacyjne:

    11.01.2023 r.
    19.06.2023 r.

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie