• Elektryczne i Automatyczne

      • Film promocyjny

      • Film promocyjny zawodu technik elektryk i elektryk.

       W przypadku problemów z otwarciem pliku, film można obejrzeć pod adresem: https://youtu.be/B55fxV-TAGs

      •  O branży elektrycznej

      • Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez energii elektrycznej. Korzystamy z różnych urządzeń elektrycznych, które ułatwiają nam życie, wykorzystujemy do pracy maszyny elektryczne, oświetlamy domy i ulice.  Dlatego branża elektryczna oferuje szeroki wybór zatrudnienia na rynku pracy. Elektrycy zajmują się projektowaniem, wykonywaniem, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych oraz naprawą maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

        

     • Kształcimy  w zawodach

     •  

      • elektryk (po szkole podstawowej i gimnazjum)
      • technik elektryk (po szkole podstawowej)

       

      Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technika elektryka oraz elektryka już w trakcie nauki otrzymują stypendia, które funduje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

      Aby zdobyć zawód elektryka (Branżowa Szkoła I Stopnia) należy ukończyć szkołę i zdać egzamin zawodowy z kwalifikacji:

      ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

       

      Aby zdobyć zawód technika automatyka należy ukończyć technikum i zdać egzamin zawodowy z kwalifikacji:

      ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

      ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

       

      • Możliwości zatrudnienia

      • Elektryk oraz technik elektryk jest zawodem bardzo poszukiwanym na obecnym rynku pracy, znajduje zatrudnienie w:

        

       • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
       • w firmach świadczących usługi montażu i konserwacji instalacji elektryczneych
       • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe oraz "inteligentne domy"
       • w firmach produkującyh maszyny, urządzenia i aparaty elektryczne,
       • w warsztatach naprawczych sprzętu elektrycznego,
       • w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektryczne,
       • prowadzenie własnej działalności gospodarczo - usługowej np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne

       Elektrycy znajdują pracę w różnych gałęziach przemysłu min. motoryzacyjnym, maszynowym, przetwórczym, wydobywczym, w energetyce wykonują bardzo ciekawą pracę.

     • Zakres zadań elektryka

     • Praca wykonywana przez elektryka jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

      Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez elektryka i technika elektryka należą:

      • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
      • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
      • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
      • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
      • konserwacja i naprawa układów automatyki,
      • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
      • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
      • naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego,
      • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
      • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

       

      • Warsztaty szkolne

      • Nasza szkoła zapewnia przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy 
       w przemyśle w zawodzie elektryka oraz technika elektryka . Posiadamy bardzo dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie a zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach laboratoryjnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwość poznania szczegółów budowy oraz zasady działania różnych urządzeń i aparatów elektrycznych. Ponadto, młodzież uczy się projektowania oraz wykonywania instalacjielektrycznych w tym instalacji "inteligentnych" oraz alarmowych.