• Nowoczesna Szkoła

   • Nowoczesna Szkoła
    • Nowoczesna Szkoła

    • 07.12.2019 21:46
    • Modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego
    • "NOWOCZESNA SZKOŁA" W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

      Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

     Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1105 uczniów trzech szkół Powiatu Mikołowskiego (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych) poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzonych i wyposażonych 20 sal do praktycznej nauki zawodu. Przebudowane i wyremontowane zostaną pomieszczenia znajdujące się na terenie w/w 3 placówek szkolnictwa zawodowego, są to:

     • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:
     • Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
     • Plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat.T,
     • Pracownia hodowli i użytkowania konia,
     • Pracownia technologii gastronomicznej,
     • Pracownia obsługi gości,
     • Warsztaty szkolne-blok żywienia.
     • w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych:
     • Warsztaty szkolne,
     • Pracownia logistyki,
     • Pracownia dokumentacji.
     • w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie:
     • Pracownia rysunku technicznego,
     • Pracownia mechatroniki samochodowej,
     • Pracownia technologii,
     • Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
     • Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
     • Pracownia elektrotechniki i elektroniki,
     • Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
     • Pracownia multimedialna,
     • Pracownia aplikacji internetowych,
     • Warsztaty szkolne,
     • Pracownia plastyczno-techniczna,

     Nowopowstałe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne stanowiska dydaktyczne oraz niezbędną infrastrukturę. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględniono utworzenie stanowisk dydaktycznych na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie. W Zespole Szkół Technicznych przewiduje się także utworzenie toalet i podjazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 3 005 784,49 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2 554 916,82 zł. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2018 r.

     Zobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim:

     www.mapadotacji.gov.pl

    • Wróć do listy artykułów