• Pedagog

     • Cel działań pedagoga szkolnego

      Wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez wspieranie wychowawców klas, współpracę z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami pozaszkolnymi.

       

      Cel działań pedagoga oddaje poniższa opowieść:

      „Plażą po sztormie szedł młody człowiek  i ze zdumieniem przyglądał się staruszkowi, który zbierał na piasku meduzy i wyrzucał je do wody. Dziadku - zwrócił się do mężczyzn – po co to robisz? Tu leżą ich tysiące, więc i tak wszystkim nie pomożesz. Staruszek uśmiechnął się, podnosząc kolejną meduzę i wrzucając ją do wody odparł – pomogę tej...”,

       

       

      Zadania pedagoga szkolnego

      1.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

      2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

      3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

      4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

      5. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

       

       

       

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie