• Pedagog

     • Cel działań pedagoga szkolnego

      Wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez wspieranie wychowawców klas, współpracę z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami pozaszkolnymi.

       

      Cel działań pedagoga oddaje poniższa opowieść:

      „Plażą po sztormie szedł młody człowiek  i ze zdumieniem przyglądał się staruszkowi, który zbierał na piasku meduzy i wyrzucał je do wody. Dziadku - zwrócił się do mężczyzn – po co to robisz? Tu leżą ich tysiące, więc i tak wszystkim nie pomożesz. Staruszek uśmiechnął się, podnosząc kolejną meduzę i wrzucając ją do wody odparł – pomogę tej...”,

       

       

      Zadania pedagoga szkolnego

      1.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

      2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

      3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

      4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

      5. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.