• Aktualności

     • Porozumienie JSW S.A. - ZSP Ornontowice
      • Porozumienie JSW S.A. - ZSP Ornontowice

      • JSW S.A. OBJĘŁA  PATRONATEM NOWE ZAWODY W ZSP ORNONTOWICE

       W dniu 25 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach podpisano porozumienie pomiędzy władzami Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrekcją szkoły. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia rozpoczynających naukę w ZSP Ornontowice od roku szkolnego  2019/2020 w nowym zawodzie: automatyk, a od następnego roku szkolnego również w zawodzie ślusarz.  Porozumienie reguluje także kwestię zatrudniania w JSW S.A. absolwentów szkoły, którzy potwierdzą podczas egzaminów wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie. Absolwenci szkoły z klas górniczych  i okołogórniczych  znajdują już od wielu lat zatrudnienie w kopalni KWK „Budryk”, zaś uczniowie mogą liczyć na wsparcie m.in. w postaci comiesięcznych stypendiów fundowanych przez spółkę. Do chwili obecnej zatrudnienie w strukturach kopalni znalazło ponad 270 absolwentów tej szkoły.   Gwarancja zatrudnienia jest dla młodych ludzi czynnikiem, który pozwala na stabilizację życiową  i  wiązanie swej przyszłości z samą spółką, gminą i regionem.

       Podpisane  porozumienie otwiera perspektywę nauki w nowym zawodzie, gdyż zawód - automatyk  pojawił się dopiero w bieżącym roku w  klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że już w czerwcu o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych będzie się starał podwójny rocznik absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Jest to kolejny zawód objęty patronatem JSW S.A. W szkole kształcą się uczniowie w takich zawodach, jak: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik automatyk, górnik eksploatacji podziemnej i elektryk, a początek współpracy to rok 2011.

       Porozumienie jest przykładem kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, a sama współpraca z kopalnią jest nastawiona na kształcenie uczniów w systemie dualnym. Uczeń nabywa umiejętności zawodowe bezpośrednio na stanowisku pracy. Zdobyte w ten sposób doświadczenie jest nieocenionym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia.

       W imieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. swój podpis pod dokumentem złożył Pan Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Teresa Stasik-Szyszka - Dyrektor Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor JSW KWK „Budryk” Jarosław Adamek, Dyrektor Pracy JSW KWK „Budryk”  Adam Ratka, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JSW S.A. – Adam Wielorz oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” Grzegorz Sewerin.

     • Dni Otwarte w ZSP
      • Dni Otwarte w ZSP

      • 30 stycznia gościliśmy młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Dni Otwartych Drzwi ZSP

       W środę, 30 stycznia gościliśmy młodzież szkół podstawowych z Ornontowic, Orzesza, Mikołowa, Wyr, Czerwionki, Bujakowa i innych okolicznych miejscowości.
       Niszowe kierunki kształcenia (hodowca koni, ogrodnik, weterynarz, czy szklarz) oraz możliwość zamieszkania w internacie budziły zainteresowanie kandydatów spoza powiatu mikołowskiego.

       Dla zwiedzających przygotowaliśmy ciekawy program:
       Goście zapoznali się z oferowanymi kierunkami kształcenia, obejrzeli prezentację z życia szkoły, zobaczyli Pokaz synchroniczny w wykonaniu uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich.

       Zwiedzając internat, pracownie i warsztaty, mieli okazję spróbować smakołyków przygotowanych przez starszych kolegów, zobaczyli m. in. jak automatycy programują drukarkę 3D i  drukują części zamienne dla szkolnych robotów, a weterynarze zszywają rozciętą nogę świni.

       Dni otwarte dają kandydatom i ich rodzicom możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami i nauczycielami szkoły. W tym dniu na własne oczy mogą obejrzeć szkolne obiekty na co dzień niedostępne dla zwiedzających.

       Dziękujemy za zainteresowanie i życzymy trafnych wyborów w zbliżającej się rekrutacji...

     • Uniwersytet Młodego Odkrywcy
      • Uniwersytet Młodego Odkrywcy

      • Inauguracja projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

       W styczniu odbyła się inauguracja projektu i już pierwsze fascynujące zajęcia. Na pierwszym spotkaniu uniwersytetu uczniowie otrzymali indeksy, zapoznali się z laboratoriami oraz przeprowadzili zajęcia z chemii dotyczące składu witamin. Zajęcia już wzbudziły wiele emocji i ciekawych pytań, a to dopiero początek naszej przygody.Kolejne spotkanie odbędzie się 2 marca 2019r. Tematyka przyszłych zajęć to: „Spójrzmy prawdzie w oczy” oraz „Zobaczyć temperaturę”.

     • Oferta ZSP na Targach Edukacji i Pracy
      • Oferta ZSP na Targach Edukacji i Pracy

      • ZSP Ornontowice podczas Targów Edukacji i Pracy, gdzie prezentowaliśmy szeroką ofertę edukacyjną naszej szkoły młodzieży ze szkół podstawowych powiatu mikołowskiego.

       Dziękujemy za zainteresowanie naszymi kierunkami kształcenia i zapraszamy na Dni Otwarte ZSP

     • Kurs powożenia
      • Kurs powożenia

      • W dniach 30.01-1.02.2019 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni brali udział w trzydniowym kursie powożenia.

       Zagadnienia omawiane i wykonywane w trakcie szkolenia to m. in.: podstawy teorii powożenia, budowa i rodzaje uprzęży, rodzaje i style zaprzęgów, sprzęt do powożenia, historia i tradycje powożenia, przygotowanie koni do pracy w zaprzęgu, bezpieczeństwo i zasady pracy z koniem, ogólne zasady pracy z końmi, pierwsza pomoc dla koni, zasady poruszania się w ruchu ulicznym, zasady poruszania się na terenach leśnych, postawa, ubiór i wyposażenie powożącego i luzaka, zasady powożenia systemem Achenbacha, ubieranie i zaprzęganie koni, ocena prawidłowości i dopasowania uprzęży, powożenie,jazda stępem i kłusem, ćwiczenia na symulatorze jazdy, prawidłowe odmierzanie lejców, wsiadanie i zsiadanie z pojazdu, jazda i opanowanie zaprzęgu jednokonnego i parokonnego w stępie i kłusie.

       Kurs odbył się pod okiem p. Adriana Fabiana.

       W trakcie szkolenia młodzież zdobyła potężną porcję wiedzy i umiejętności związanych z powożeniem, która z pewnością przyda im się w przyszłości.

       Zdjęcia z kursu 

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • sekretariat@zspornontowice.pl
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • Logowanie