• Aktualności

      • 30.05 - Spotkania z rodzicami

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaprasza na  wywiadówkę, która odbędzie się 30.05.2019 o godz. 17:30

       Wywiadówka będzie poprzedzona szkoleniem zorganizowanym dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów na sali gimnastycznej nt. bezpieczeństwa w szkole. 

       Wykaz sal – spotkanie z wychowawcami

       Klasa       Wychowawca                  Nr Sali/Budynek

       1 T           Tomasz Wanicki               103 / szkoła

       1 T           Anna Baron                      209 / szkoła

       2 T           Anna Łukaszek                203 / szkoła

       2 T           Katarzyna Mańkowska     210 / szkoła

       3 T           Agata Kurek                     204 / szkoła

       3 T           Mirella Orzoł                    104 / szkoła

       1 BS        Justyna Skowrońska        102 / szkoła

       2 BS        Elżbieta Florys                  109 / szkoła

       3 BS        Barbara Sładek                 108 / szkoła

      • Stypendia JSW S.A.

      • Miło nam poinformować, że w dniu 18 czerwca w biurze Zarządu JSW S.A. odbędzie się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów kształcących się obecnie w klasach pierwszych w branżach: górniczej, elektrycznej i automatyki. 

       Zgodnie z § 3 Regulaminu Stypendialnego JSW SA po zakończeniu każdego roku szkolnego przewidziana jest nagroda pieniężna za wyniki w nauce dla trzech najlepszych uczniów:

       I miejsce – 1 500,00 zł brutto, II miejsce – 1 000,00 zł brutto, III miejsce – 800,00 zł brutto.

       Powyższą nagrodę otrzymają uczniowie spełniający łącznie następujące warunki: roczna średnia ocen nie niższa niż 4.0, zachowanie co najmniej dobre oraz brak nieusprawiedliwionych nieobecności.

     • "Kae -Sa -Luk"- Carving
      • "Kae -Sa -Luk"- Carving

      • To rzemiosło czy może już sztuka?

       Właśnie zakończyły się trzydniowe zajęcia z Carvingu realizowane dla pierwszej grupy uczniów w ramach projektu: "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego".

       W czasie szkolenia uczniowie klas gastronomicznych (i nie tylko) poznali podstawowe zasady rzeźbienia owoców i warzyw. Pod okiem instruktora, owoce i warzywa w rękach uczniów przybierały postacie zwierząt i kwiatów z których kursanci tworzyli wlasne kompozycje...

       Oceńcie czy warto uczestniczyć w podobnych warsztatach... ;-)
       Więcej na temat Carvingu przeczytacie w wywiadzie z p. Łukaszem Szewczykiem -"Carving to moje życie" oraz na jego stronie: https://fruitcarving.pl.

        

     • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"
      • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"

      • Projekt Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

       Warsztaty kulinarne "Kuchnie świata" z Panią Oliwią Płaczek, w ramach projektu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, Wiedza rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży - Trzecia Misja Uczelni odbędą się w Naszej Szkole w terminach:

       Zajęcia są realizowane w 2 grupach, po 2 bloki zajęciowe w każdej grupie:

       Grupa I:  klasa I i II - technik żywienia (16 osób),

       Blok I- wtorek, 28.05.2019 -  godz. 11:30 - 15:00, sala TG 1
       Blok II- wtorek, 18.06.2019 - godz. 11:30 - 15:00, sala TG 1

        

       Grupa II: klasa I kucharz i III technik żywienia (16 osób),

       Blok I- w czwartek, 30.05.2019 - godz. 10:30 - 15:00, sala TG2
       Blok II - w środę, 19.06.2019 - godz. 10:00 - 14:00, sala TG 2

     • WIZYTA W SĄDZIE OKRĘGOWYM.
      • WIZYTA W SĄDZIE OKRĘGOWYM.

      • 21 maja grupa ekonomistów, automatyków i żywieniowców wraz z p.Beatą Nowak i p.Barbarą Sładek wzięła udział w dwóch rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. 

       Działanie to związane jest z nawiązaniem współpracy między wspomnianym sądem a naszą szkołą.

       Przed rozpoczęciem rozprawy pani sędzina poinformowała uczniów o kilku podstawowych zasadach obowiązujących podczas każdego procesu, wyjaśniła z jakimi problemami na co dzień spotykają się pracownicy sądów oraz skąd bierze się rzekoma opieszałość w wydawaniu wyroków.

       Podczas pierwszej rozprawy, trwającej krótko ze względu na niestawienie się świadka, usłyszeliśmy wyrok sądu, na mocy którego ów świadek został obarczony karą grzywny za nieusprawiedliwienie swojej nieobecności.
       Z kolei udział w drugiej rozprawie pozwolił młodzieży zapoznać się ze stronami biorącymi udział w sprawie: pełnomocnicy stron, radcy prawni, świadkowie, pozwany, powód.

       Dzisiejsza wizyta w sądzie była okazją ku temu, by w praktyce zobaczyć to, o czym młodzi ludzie uczą się na zajęciach szkolnych. Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana w latach następnych, co przyczyni się do podniesienia wiedzy z zakresu władzy sądowniczej w Polsce.

     • Efektywne Funkcjonalne Szkoły - kursy kwalifikacyjne i zajęcia specjalistyczne
      • Efektywne Funkcjonalne Szkoły - kursy kwalifikacyjne i zajęcia specjalistyczne

      • Pierwsze grupy rozpoczną zajęcia jeszcze w ty miesiącu.

       Miło nam zakomunikować, że:

       • 20 maja rozpoczynają się specjalistyczne zajęcia z Carvingu,
       • 21 maja kurs kwalifikacyjny SEP, 
       • 27 maja kurs prawa jazdy kat. T oraz kat. B

       Jeszcze w czerwcu ruszą kolejne kursy, a w lipcu i sierpniu płatne staże i praktyki wakacyjne dla uczniów.

     • Edyta Pierzchała, Barbara Gaciek, Julia Walczak
      • Edyta Pierzchała, Barbara Gaciek, Julia Walczak

      • Stypendystki Starosty Powiatu Mikołowskiego

       W dniu dzisiejszym, tj. 16 maja, 3 uczennice naszej szkoły odebrały z rąk Starosty Powiatu Mikołowskiego -  Mirosława Dużego stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w I semestrze r. szk. 2018/19: Edyta Pierzchała (technik ekonomista), Barbara Gaciek (technik ogrodnik) i Julia Walczak (technik weterynarii). Stypendystkom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

      • 18 maja - Targi ogrodnicze i Dzień Otwarty ZSP

      • Ósmoklasiści, uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum, rodzice, mieszkańcy Ornontowic i ościennych miejscowości:

       Zapraszamy na targi ogrodnicze połączone z dniem otwartym naszej szkoły!

       Sobota, 18 maja w godzinach 10.00-14.00

     • Aktualizacja planu lekcji
      • Aktualizacja planu lekcji

      • od 6 maja 2019 r.

       Od poniedziaku 6 maja następuje zmiana planu lekcji. Proszą wychowawców o sprawdzenie planu jego korekcję w dzienniku lekcyjnym.

     • Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa
      • Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa

      • Debiut techników budownictwa

       Konkurs - Młody Mistrz Budownictwa

       26 kwietnia nasi technicy budowlani wzięli udział po raz pierwszy w IV wojewódzkim konkursie budowlanym „Młody Mistrz Budownictwa”. Emocji było dużo, rywalizacja zacięta ale też wspaniała zabawa. Zadania były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Na teorii uczeń klasy 3-ciej Dawid Kasperczyk zmierzył się z harmonogramem robót, natomiast Michał Galant i Mateusz Żuber wykonywali termomodernizacje fragmentu ściany. Niestety tym razem nie stanęliśmy na podium, ale mamy silną motywacje żeby znaleźć się tam za rok.

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • sekretariat@zspornontowice.pl
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • Logowanie