• Aktualności

      • Oświadczenie dotyczące badań lekarskich

      • Badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia.

       W związku z Informacją dotycząca problemów badań lekarskich kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia Kuratorium Oświaty w Katowicach, zamieszczamy oświadczenie do wypełnienia przez rodziców  opiekunów prawnych w przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w termnie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji.

       oswiadczenie_dotyczace_badan.docx


       Informacja KO Katowice:

       kuratorium-oswiaty-badania-lekarskie.docx


       Oświadczenie (lub jego skopiowaną treść) należy przesłać e-mailem na adres szkoły:

       rekrutacja@zspornontowice.pl


       Treść oświadczenia:

       ………………………………                                                                   ………………………………………

       Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego                                                    Miejscowość, data

       ………………………………………………………………

       Imię i nazwisko kandydata do szkoły

       ………………………………………………………………

       Wybrany zawód

                                                                              

                                                                                      Dyrektor
                                                                                      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach


       Oświadczam, że nie mam możliwości przedłożenia, w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji, zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań do nauki  w wybranym zawodzie.

       Badanie zostanie wykonane w dniu …………………………………… . Niezwłocznie po wykonaniu badania dostarczę zaświadczenie do szkoły.

                                                                                                          ……………………………………

                                                                                                                             Podpis

      • Wolne miejsca w naborze do ZSP

      • Informujemy, że szkoła posiada jeszcze wolne miejsca dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

       Wolne miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej

       TECHNIKUM:

       - technik automatyk

       - technik ogrodnik

       - technik hodowca koni

       - technik żywienia i usług gastronomicznych

       - technik elektryk

       - technik górnictwa podziemnego

       - technik hotelarstwa

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

       - elektryk

       - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

       - automatyk

       - kucharz

       - górnik eksploatacji podziemnej

       - klasa wielozawodowa - rzemieślnicza

        

       Wolne miejsca dla absolwentów gimnazjum:

       TECHNIKUM:

       - technik automatyk

       - technik architektury krajobrazu

       - technik weterynarii

       - technik żywienia i usług gastronomicznych

       - technik ekonomista

       - technik górnictwa podziemnego

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

       - kucharz

       - górnik eksploatacji podziemnej

       - klasa wielozawodowa - rzemieślnicza

        

       Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów bezpośrednio w szkole w godzinach 9:00 - 14:00

        

     • "Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej"
      • "Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej"

      • Paweł Michalski z klasy 2 technikum - wicemistrzem

       Pozdrawiamy z 40 Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie - Śmiłowicach, które jakco roku odbyły się w ostatni weekend czerwca.
       Podczas uroczystego otwarcia imprezy zostały wręczone statuetki w konkursie "Wojewódzki Mistrz Wiedzy Rolniczej". Przypominamy, że II miejsce w tym konkursie i tytuł Wicemistrza zdobył uczeń naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik weterynarii - Paweł Michalski, któremu jeszcze raz gratulujemy!!! Zobaczcie moment wręczania nagrody!

       WSZYSTKIM ŻYCZYMY MIŁYCH WAKACJI!!!

    • Kontakt

     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     • sekretariat@zspornontowice.pl
     • 32 235 46 00
     • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
     • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
     • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
     • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • Logowanie