• Aktualności

      • Egzaminy zawodowe

      • Terminy wydawania świadectw i dyplomów.

       Informujemy, że świadectwa i dyplomy z egzaminów zawodowych będą wydawane w sekretariacie szkoły:

       - ABSOLWENTOM w piątek w godz. 14-15 oraz od poniedziałku,

       - UCZNIOM od wtorku 3.09.

     • Internat - spotkanie z rodzicami mieszkańców internatu
      • Internat - spotkanie z rodzicami mieszkańców internatu

      • Zapraszamy rodziców i przyszłych mieszkańców internatu na spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły, które odbędzie się w piątek, 30.08.2019 r. o godzinie 18:00 w stołówce internatu. W tym dniu można pozostawić  bagaże do poniedziałku, do momentu zakwaterowania.

     • Wynagrodzenia za praktyki i staże
      • Wynagrodzenia za praktyki i staże

      • Informujemy, że wypłata stypendium za odbyte w ramach projektu EFS lipcowe staże i praktyki, nastąpi w okresie od 26 do 30 sierpnia. Przepraszamy zaopóźnienie wynikłe z przyczyn niezależnych od szkoły i Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

      • Wyprawka szkolna

      • DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

       ZSP Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” –
       upływa z dniem 10 września 2019 r.

       Uczniowie naszej szkoły mogą pobierać i składać wnioski w sekretariacie ZSP Ornontowice.

       Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

       – z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 209 r., poz. 1342),

       – ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach (www.kuratorium.katowice.pl, w zakładce: Kuratorium/Zadania publiczne/Wyprawka szkolna),

       – w sekretariacie i na stronie internetowej www.zspornontowice.pl oraz na stronie internetowej (www.ornontowice.pl, w zakładce: Dla mieszkańców/Edukacja/Wyprawka szkolna oraz www.bip.ornontowice.pl, w zakładce: tablica ogłoszeń/wyprawka szkolna) i w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32 33-06-216).

       Dokumenty do pobrania:

       Rzadowy_program_pomocy_uczniom_w_2019_r.docx

       Wniosek-2019.docx

       oswiadczenie.docx​​​​​​​

       oswiadczenie_1.docx

       oswiadczenie_w_przypadku_faktur_na_ktorych_tylko_czesc_pozycji_jest_objeta_dofinansowaniem.docx

       rodo_wyprawka.docx​​​​​​​


     • Rozpoczęcie roku szkolnego
      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zaprasza wszystkich nauczycieli i uczniów na inaugurację r. szk. 2019/2020, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r.:

       o godz. 8:30 dla klas II, III i IV (Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia)

       o godz. 10:00 dla klas I (Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia)

       Spotkanie z wychowawcami bezpośrednio po akademii.

                                                      

        

        

        

     • Sekretariat nieczynny w piątek, 16.08.2019 r.
      • Sekretariat nieczynny w piątek, 16.08.2019 r.

      • informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. sekretariat będzie nieczynny.

       Zapraszamy w poniedziałek, 19.08.2018 r.