• Aktualności

     • informacje nt. egzaminu maturalnego
      • informacje nt. egzaminu maturalnego

      • Maturzysto!

       Zapoznaj się z informacjami nt. egzaminu maturalnego zawartymi w wiadomości przesłanej poprzez dziennik elektroniczny.

       Przeglądaj  również bieżące informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE I UCZNIOWIE/EGZAMINY/MATURA

     • Wywiadówka on-line
      • Wywiadówka on-line

      • Spotkanie on-line wychowawców z rodzicami

       Dyrekcja ZSP w Ornontowicach zaprasza rodziców na wywiadówkę, którą wychowawcy przeprowadzą online
       w dniu 28 maja w godzinach 17-18.

       Bliższe szczegóły zostaną przekazane przez wychowawców w dzienniku.

       Przypominamy również o możliwości skorzystania z kontaktu z pozostałymi nauczycielami poprzez dziennik.

     • Konkursy językowe - j. angielski
      • Konkursy językowe - j. angielski

      • Dla uczniów ZSP

       Nauczycielki języka angielskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów ZSP Ornontowice do wzięcia udziału w corocznych szkolnych konkursach językowych:

       POLIGLOTA – planowany termin konkursu to czwartek, 28 maja, początek o godz.13:30.

       TOP ENGLISH STUDENT – czwartek, 4 czerwca, początek o godz.13:30.

       Przewidywany czas na rozwiązanie testu online z pytaniami konkursowymi to max.30 minut. Osoba zgłoszona do konkursu otrzyma o planowanej godzinie rozpoczęcia konkursu link do testu, na który będzie przeznaczony określony czas. UWAGA! Prace wysłane po czasie nie będą brane pod uwagę.

       Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. konkursach, proszone są o przysłanie indywidualnych zgłoszeń na dziennik elektroniczny bezpośrednio do nauczycielek:

       Ewy Wiaterek (zgłoszenie do Top English Student) i Justyny Marek (zgłoszenie do POLIGLOTY).

       Szczegółowe informacje o konkursach:

       POLIGLOTA – to tradycyjny konkurs organizowany w naszej szkole dla miłośników języków obcych i gwary śląskiej. Uczniowie mają okazję sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się równolegle trzema językami (angielski, niemiecki i gwara śląska). Przykładowe typy zadań:

       1. Przetłumacz zwrot / zdanie w trzech językach.
       2. Wybierz poprawne tłumaczenie słowa / zwrotu.
       3. Wybierz poprawną reakcję do sytuacji.
       4. Przetłumacz wyraz w nawiasie.

       TOP ENGLISH STUDENT – to konkurs skierowany do uczniów, którzy bardzo dobrze posługują się językiem angielskim i którym zagadnienia gramatyczne, takie jak: strona bierna, mowa zależna, tryby warunkowe, inwersja stylistyczna czy czasy gramatyczne nie są obce. Przykładowe typy zadań:

       1. Sparafrazuj podane zdania. (Wyraź to samo innymi słowami)
       2. Podaj poprawną formę czasownika w nawiasie.
       3. Wybierz poprawne zdanie.
       4. Zaznacz poprawną formę czasownika.
       5. Przetłumacz wyraz w nawiasie.
       6. Przetłumacz zdanie.

       Zakres materiału do konkursu TOP English Student obejmuje słownictwo z tematów: ‘Zakupy i usługi’, ‘Zdrowie’, ‘Podróżowanie i turystyka’ oraz zagadnienia gramatyczne, takie jak: 0,1,2,i 3 tryb warunkowy, strona bierna, causative ‘have’, mowa zależna w zdaniach oznajmujących, pytaniach oraz instrukcjach i rozkazach, formy czasownika (infinitive, gerund, bare infinitive), czasy gramatyczne, przedimki, zdania przydawkowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne wraz z określnikami ilości, spójniki, stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcje trybu ‘unreal past’.