• Aktualności

      • Pożegnanie absolwentów klasy trzeciej BSIS

      • 26.06.2020 r.

       Szkolne mury opuścili dzisiaj absolwenci 3 klasy BSIS w zawodach:
       - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
       - klasa wielozawodowa.

       Zobaczcie w jaki oryginalny sposób uczniowie klasy mechanicznej uczestniczący w kursie spawacza pożegnali swoją wychowawczynię - p. Elzbietę Florys...

     • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS
      • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS

      • od 29 czerwca

       ZAJECIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW BSIS
       BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI

       informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

       Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

       Udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem.

       Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

     • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135
      • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135

      • Dodatkowe kwalifikacje uczniów ZSP

       Druga grupa kursantów zdobyła uprawnienia spawacza metodą Mag-135.

       Zajęcia kursu były realizowane w ramach projektu "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego". Część praktyczna kursu odbywała się w ZDZ Tychy.

       Gratulujemy zdobycia dodatkowych kwalifikacji :)

      • Prezentacja kierunków kształcenia

      • Zobacz jakie zawody oferuje nasza szkoła - wszystko w jednym miejscu.

       Kliknij w link i zobacz prezentację zawodów:

       ZSP Ornontowice

     • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."
      • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."

      • "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

       Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy 3 komputery przenośne (laptopy) w ramach realizacji projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

       Uczniowie, którzy ze względów technicznych mają trudności z uczestniczeniem w lekcjach on-line, mogą  wypożyczyć ww. sprzęt na czas nauczania zdalnego. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (32 2354600).

     • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE
      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

       W dniu 9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty szkoły. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko przy współudziale i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły była odpowiedzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako przyszłym miejscem kształcenia. Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor T. Stasik-Szyszka, która przedstawiając szkołę zaprezentowała przy okazji  wyposażenie jednej z klasopracowni. Następnie odtworzony został film prezentujący kierunki kształcenia oraz możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po tym wstępie zostały wyświetlone filmy promocyjne oraz został uruchomiony live chat dla poszczególnych zawodów. Można było na nim dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku oraz zadawać pytania. Zaprezentowany został również  internat szkoły, a kandydaci mieli także możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na koniec udostępniono informację o możliwości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania dotyczące kierunków kształcenia oferowanych przez ZSP Ornontowice można zadawać pisząc na adres:

       rekrutacja@zspornontowice.pl lub sekretariat@zspornontowice.pl

      • Dni Otwarte ZSP

      • Zapraszamy kandydatów do klas pierwszych na Dni Otwarte ZSP  on-line - 9 czerwca 2020 r. od g. 13:00

     • Internat ZSP
      • Internat ZSP

      • Zobaczcie jak spędzają czas jego mieszkańcy, z dala od szkoły...

       INTERNAT ZSP W ORNONTOWICACH

                       Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oprócz bogatej oferty kierunków kształcenia posiada także Internat, dzięki któremu  młodzież, nawet ta mieszkająca daleko od Ornontowic, może skorzystać z oferty naszej szkoły. W Internacie uczniowie nie tylko mieszkają, uczą się, ale także zawierają znajomości, rozmawiają o swoich pasjach oraz je rozwijają. Czas pandemii dla wszystkich jest trudny, w szczególności właśnie dla mieszkańców Internatu, którzy zmuszeni zostali do  funkcjonowania  z dala od swoich szkolnych kolegów i koleżanek. Dlatego też wychowawcy Internatu postanowili zadbać o ich wzajemne kontakty.  Łączą się z młodzieżą poprzez komunikator Skype i prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Mieszkańcy Internatu postanowili podzielić się ze społecznością szkolną tym, co robią w czasie wolnym od zdalnej nauki.