• Aktualności

      • Wigilia w internacie 2020

      • Mimo pandemii, 17 grudnia 2020 r., z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie opłatkowe dla uczniów mieszkających w internacie i uczących się zdalnie ze szkoły.

       Panie kucharki przygotowały pyszne potrawy wigilijne, między innymi: barszcz z własnoręcznie lepionymi uszkami, rybę, pierożki z cebulką. Nie zabrakło również słodkości: pierniczków, bezików, karpatki i cukierków. Niezwykła dekoracja stołu i choinka z fikusa, przyozdobiona bombkami i światełkami, to tradycyjna niespodzianka dla wszystkich od Pań kucharek.

       Uczniowie byli bardzo zaskoczeni, tym co zobaczyli na stołówce, a wesoła zabawa i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych. 

     • Dofinansowanie 1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
      • Dofinansowanie 1500 zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

      • TYLKO DO 30 GRUDNIA 2020 r.! Więcej na stronie organizatora ARiMR (link poniżej)

       https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

       Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

        

       Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski do ARiMR, o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

       Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

       Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

       • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
       • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
       • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
       • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
       • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

       Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

       Wersja PDF wniosku - otwórz

       Wersja edytowalna wniosku - otwórz

       Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

       Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

       Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

       • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
       • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
       • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

       Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

       Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


       csm_plakat_komputer_dla_rodziny_16d561b736.jpg

     • Uwaga konkurs!
      • Uwaga konkurs!

      • Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowej Piosenki

       Nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego zapraszają wszystkich kochających śpiewać w języku obcym (j. angielskim i niemieckim) do wzięcia udziału

       w Szkolnym Konkursie Bożonarodzeniowej Piosenki

        

       Christmas Song Contest!

       Sing Dein Weihnachtslied!

        

       Zasady udziału w konkursie:

       1. Nagraj na kamerze wykonanie dowolnej kolędy / piosenki świątecznej w języku angielskim lub niemieckim.
       2. Dopuszczalne formy aranżacji muzycznej: acapella, utwór z gotowym podkładem muzycznym, utwór z własnym instrumentem muzycznym.
       3. Dopuszczalne wersje wykonania piosenki: solo, duet, zespół do 4 wokalistów / wokalistek.

        

       Kryteria oceny wykonania:

       1. Jakość wokalna zaprezentowanej piosenki.
       2. Jakość językowa przedstawionego utworu.
       3. Aranżacja świąteczna filmu: np. dobór kostiumu, choreografia, dekoracje, ogólne wrażenie.
       4. Dobór repertuaru.

        

       TERMINARZ KONKURSU:

       Na utwory czekamy do 20 grudnia b.r. Prosimy o przysłanie nagrań video poprzez platformę Teams bezpośrednio do nauczycielek: Justyny Marek (j. angielski) oraz Anny Tkocz (j. niemiecki).

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2021 roku. Nie możemy się doczekać Waszych muzycznych dzieł!

     • Nasz finalista Olimpiady Wiedzy Górniczej
      • Nasz finalista Olimpiady Wiedzy Górniczej

      • Marek Ćmok drugi raz z rzędu  finalistą  Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O złotą lampkę”

       10 grudnia 2020 odbyły się eliminacje II stopnia XI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O złotą lampkę”. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach reprezentowali uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik górnictwa podziemnego - bracia Marek i Marcin Ćmok.

       Eliminacje, przeprowadzone w ścisłym rygorze sanitarnym, polegały na rozwiązaniu w ciągu 50 min. testu składającego z 50 pytań. Dwunastu uczestników tych eliminacji uzyskało awans do finału centralnego i tym samym  tytuł „Finalisty Olimpiady Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę”. W tym gronie znalazł się reprezentant naszej szkoły - Marek Ćmok. Marcinowi zabrakło niestety 2 punktów do awansu.  Finał Olimpiady Wiedzy Górniczej odbędzie się w kwietniu 2021. W roku bieżącym ze względu na pandemię finał X Olimpiady Wiedzy Górniczej został odwołany, mamy nadzieję, że tym razem da się go przeprowadzić i nasz reprezentant będzie miał możliwość zdobycia tytułu „Laureata Olimpiady”.

        Olimpiada Wiedzy Górniczej znajduje się w ministerialnym wykazie olimpiad i konkursów, które zwalniają laureatów i finalistów z części pisemnej egzaminu zawodowego.  Wszyscy finaliści otrzymali zaświadczenia, będące podstawą  zwolnienia  z części pisemnej egzaminów zawodowych, co jest równoznaczne z zaliczeniem ich na  100%.

       Przypominamy, że w ostatnich pięciu latach w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej o Złotą Lampkę dwoje naszych uczniów Jolanta Cimała i Sebastian Bendkowski uzyskało tytuł laureata, a dwóch innych Mariusz Kraus i dwukrotnie Marek Ćmok tytuł finalisty.

       Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy Markowi,  aby podczas rozgrywki finałowej zamienił tytuł finalisty na laureata.

       Drużynę do startu przygotowali nauczyciele przedmiotów górniczych, a opiekę nad nimi  podczas samego startu sprawował przewodniczący zespołu pan Jerzy Krząkała.

       Na zdjęciu nasz reprezentant na chwilę przed startem.

      • 40 lat Porozumień Jastrzębskich

      • W roku 2020 w szczególny sposób chcemy upamiętnić rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wydarzenia sierpnia ‘80 stały się punktem zwrotnym dla wszystkich Polaków. Z kolei dla mieszkańców Górnego Śląska przyniosły efekt w postaci podpisanych 3 września 1980 roku porozumień jastrzębskich.

       Ustalono wówczas m.in.:

       - wprowadzenie wolnych sobót,

       - zniesienie czterobrygadowego systemu pracy górników, co skutkowało wolnymi niedzielami,

       - zaliczono pylicę płuc do chorób zawodowych,

       - obniżono wiek emerytalny górnikom, mogącym przejść na świadczenie emerytalne po 25 latach pracy  dołowej,

       - zagwarantowano deputat węglowy,

       - wywalczono poprawę zaopatrzenia sklepów w przetwory mięsne.

                   Stojący na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Jarosław Sienkiewicz wiedział, że podpisane w Jastrzębiu – Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego ,,Manifest Lipcowy’’ (obecnie ,,Borynia - Zofiówka’’) postulaty pociągną zmiany, których skutki odczują mieszkańcy całej Polski.

                   20 rocznica wydarzeń sierpniowych stała się inspiracją do przygotowania krótkiego reportażu, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

     • Spotkanie rodziców na platformie Teams
      • Spotkanie rodziców na platformie Teams

      • 9 grudnia 2020 (środa) o godz. 17:30

       WYWIADÓWKI

       W dniu 9 grudnia 2020 (środa) o godz. 17:30 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami na platformie Teams (rodzice logują się z konta ucznia), podczas których rodzice otrzymają informacje m.in. na temat przewidywanych ocen końcowosemestralnych.

       Przypominamy, że z pozostałymi nauczycielami szkoły można się kontaktować na bieżąco poprzez system wiadomości dziennika elektronicznego.